Canvas Spletni referat Slovensko English

Inštitut za razvojne in evropske študije (IREŠ)

 

V okviru FOŠ deluje Inštitut za razvojne in evropske študije, s čimer FOŠ krepi dejavnosti na področju razvojnih študij, k čemur se je dodatno priljučil tudi Jean Monnet Chair projekt (JMC), ki potrjuje ustrezno kompetentnost na področju evropskih študij. 

Raziskovalno področje IREŠ je primarno osredotočeno na razvojne in evropske študije, pri čemer se prepletajo raziskovalna področja politologije, sociologije, ekonomije, prava ter drugih disciplin, ki omogočajo boljše razumevanje napredka/nazadovanja družbe. IREŠ samostojno, v okviru priporočil KZRD FOŠ in skladno z letnim in mandatnim planom dela izvaja raziskovalno dejavnost ter skrbi za mednarodno povezovanje, izmenjavo znanja in druge druge oblike znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot osnove za prenos na ustrezno izobraževalno področje.

Aktivnosti IREŠ

IREŠ izvaja aktivnosti skladno s programom dela za obdobje 2018-2021. Med aktivnosti med drugim sodijo:

- Letna konferenca Governance in (Post)Transition (GPT Conference)

- Jean Monnet Chair projekt

- Revija Challenges of the Future (Izzivi prihodnosti)

- Izdajanje monografij