Canvas Spletni referat Slovensko English

Inštitut za razvojne in evropske študije (IREŠ)

 

V okviru FOŠ deluje Inštitut za razvojne in evropske študije, s čimer FOŠ krepi dejavnosti na področju razvojnih študij, k čemur se je dodatno priljučil tudi Jean Monnet Chair projekt (JMC), ki potrjuje ustrezno kompetentnost na področju evropskih študij. 

Raziskovalno področje IREŠ je primarno osredotočeno na razvojne in evropske študije, pri čemer se prepletajo raziskovalna področja politologije, sociologije, ekonomije, prava ter drugih disciplin, ki omogočajo boljše razumevanje napredka/nazadovanja družbe. IREŠ samostojno, v okviru priporočil KZRD FOŠ in skladno z letnim in mandatnim planom dela izvaja raziskovalno dejavnost ter skrbi za mednarodno povezovanje, izmenjavo znanja in druge druge oblike znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot osnove za prenos na ustrezno izobraževalno področje.

Aktivnosti IREŠ

IREŠ izvaja aktivnosti skladno s programom dela za obdobje 2018-2021. Med aktivnosti med drugim sodijo:

- Letna konferenca Governance in (Post)Transition (GPT Conference)

- Jean Monnet Chair projekt

- Revija Challenges of the Future (Izzivi prihodnosti)

- Izdajanje monografij

 

EVROPSKA POSLOVNA ŠOLA

Danes si je nemogoče predstavljati kakršno koli udejstvovanje posameznika ali organizacije, zasebnega ali javnega subjekta izven evrospekga konteksta. Evropska pravni red narekuje pravice, dolžnosti in delovanje vsakega izmed nas in vseh skupaj pogosto v nezavidljive podrobnosti. Iz te perspektive je nujno razumevanje tega okvirja tako v zasebnem kot tudi poslovnem življenju, saj le to omogoča ustrezne preživetvene sposobnosti posameznikov, organizacij in nenazadnje držav.

Vabimo vas, da se udeležite prve Evropske poslovne šole, ki bo potekala v obdobju med novembrom 2018 in januarjem 2019 na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu.

Evropska poletna šola ponuja tri medseboj kompatibilne sklope, ki so namenjeni spoznavanju osnovnih pravil in principov delovanja Evropske unije. Udeleženci tako spoznajo temelje evrospkih javnih politik, evropsko upravno in pravno organiziranost ter evrospko poslovno okolje.

Na koncu študentje prejmejo skupaj 16 kreditnih točk in certifikat "Pripravljen za Evropo".

 

Skupni program

Prijava

 

Sklop 1

Evropske politike (6 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 2

Evropski pravni in upravni okvir (5 KT)

Program
Izvajalec

Sklop 3

Evropsko poslovno okolje in upravljalske prakse (5 KT)

Program
Izvajalka

Študent se lahko udeleži tudi posameznega sklopa. V tem primeru prejme samo sorazmerni obseg kreditnih točk (brez certifikata).

 

KONTAKT: uros.pinteric (at) gmail.com