Canvas Spletni referat Slovensko English

Mobilnost učiteljev in strokovnih sodelavcev

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki strmi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomatov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.

FOŠ bo v prihodnje učiteljem ter strokovnim sodelavcem omogočala mobilnost tekom študijskega procesa na partnerskih institucijah v obliki predavanj za učitelje ter v obliki usposabljanja za strokovne sodelavce preko različnih programov mobilnosti (Erasmus in Ceepus). Zaposleni se po končani mobilnosti vrnejo z novimi koncepti in idejami, součinkovitejši in na ta način pripomorejo k nadaljnjemu širjenju znanj ter posledično vplivajo na razvoj institucije.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja IMOTION Staff weeks (Staff mobility week).

 

POVZETEK KLJUČNIH IZMENJAV PO POSAMEZNIH ŠTUDIJSKIH LETIH:

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 22.5.2017 do 26.5.2017):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration (Romunija).

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 22.5.2017 do 26.5.2017):​ ​dve Erasmus+ izmenjavi za namene usposabljanja na Warsaw School of Computer Science, Poljska

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 15.5.2017 do 19.5.2017):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 24.4.2017 do 28.4.2017):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Social Sciences, Šiauliai University (Litva).

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 13.10.2016 do 17.10.2016):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Social Sciences, Šiauliai University (Litva).

• ​V študijskem letu 2016/2017​ ​(od 28.3.2017 do 30.3.2017):​ ​Fakulteta gostiteljica visokošolske učiteljice, ki je prišla na Erasmus+ izmenjavo za namene poučevanja iz Šiauliai University, Litva.

• ​V študijskem letu 2015/2016​ ​(od 25.4.2016 do 29.4.2016):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Social Sciences, Šiauliai University (Litva).

• ​ V študijskem letu 2015/2016​ ​(od 26.10.2015 do 27.10.2015):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Technical University of Cartagena (Španija).

• ​ V študijskem letu 2015/2016​ ​(od 13.10.2015 do 17.10.2015):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Social Sciences, Šiauliai University (Litva).

• ​ V študijskem letu 2014/2015​ ​(od 13.4.2015 do 19.4.2015):​ ​Erasmus+ izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Technical University of Cartagena (Španija).

• ​ V študijskem letu 2014/2015​ ​(od 2.12.2014 do 8.12.2014):​ ​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb (Hrvaška).

​• ​ V študijskem letu 201​4​/201​5 (od 20.10.2014​ do ​24.10.2014​​): ​​Fakulteta gostiteljica dveh zaposlenih ​visokošolskih učiteljev​, ki sta prišli​ ​na Erasmus izmenjavo za namene ​poučevanj​a iz ​​Faculty of Administrative Sciences and Law Brasov, Spiru Haret University, Romunija​.​

• V študijskem letu 2013/2014 (od 16. 2. 2014 do 21. 2. 2014): dve Erasmus izmenjavi za namene usposabljanja na Warsaw School of Computer Science, Poljska.

• V študijskem letu 2013/2014 (14. 5. 2014): Erasmus izmenjava za namene usposabljanja na Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

• ​ V študijskem letu 2013/2014​ ​(28.5.2014):​ ​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Karlovac University of Applied Sciences, Hrvaška.

​​• ​ ​V študijskem letu 2013/2014​ ​(​od ​2.6.2014​ do ​6.6.2014): ​​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

​​​​• ​ ​V študijskem letu 2013/2014​ (​​od ​25.5.2014 do 2.6.2014): ​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

​​• ​ ​V študijskem letu 2013/2014​ (​​od 9.6.2014 do 13.6.2014): ​​Fakulteta gostiteljica dveh zaposlenih strokovnih delavk, ki sta prišli​ ​na Erasmus izmenjavo za namene usposabljanja iz ​Warsaw School of Computer Science, Poljska.​