Canvas Spletni referat Slovensko English

ERASMUS+ razpisi

Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru strategije Evropa 2020 za premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države, s spodbujanjem rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti.

 

KLJUČNI UKREP 1 (KA103)

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

FOŠ trenutno sodeluje v dveh projektih Erasmus+, KA103 – Učna mobilnost posameznikov v visokošolskem izobraževanju:

#

Razpisno leto Številka projekta  Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1   2014 KA1-HE-080/14 Glej javna razpisa 2014/15 Zaključen
2   2015 KA1-HE-58/15 Glej javna razpisa 2015/16 Zaključen
3   2016 KA1-HE-20/16 Glej javna razpisa 2016/17 Zaključen
4   2017 KA1-HE-15/17 Glej javna razpisa 2017/18 Aktiven

 

Erasmus+ mobilnost študentov za študij ter praktično usposabljanje

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.

 

→ Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2016/2017 (Razpisno leto 2016)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2016/2017:
Prijavni obrazec
Študijski sporazum-Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum za prakso - Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom in dijakom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina in švedščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2016 in 31. majem 2018.

Rok prijave je do vključno 15. 10. 2016. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus@fos.unm.si.

 

→ Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2017/2018 (Razpisno leto 2017):

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2017/2018:

Prijavni obrazec
Študijski sporazum-Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom in dijakom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina in švedščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2017 in 31. majem 2019.

Rok prijave je do vključno 15. 10. 2017. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus@fos.unm.si.

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ
Študentska listina  SLO  / EN

 

Erasmus+ mobilnost osebja

 

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu pri ustrezni organizaciji v tujini (STT) - se nanaša na mobilnost nepedagoškega in pedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

 

→ Razpis za mobilnost osebja v študijskem letu 2016/2017 (Razpisno leto 2016)

 

Besedilo razpisa

Prijavna dokumentacija za pedagoško in andministrativno osebje 2016/2017:
Prijavni obrazec
Program mobilnosti za namen poučevanja-STA
Program mobilnosti za namen usposabljanja-STT

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2016 in 31. majem 2018.

Rok prijave je do vključno 15. 10. 2016. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus@fos.unm.si.

 

→ Razpis za mobilnost osebja v študijskem letu 2017/2018 (Razpisno leto 2017)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za pedagoško in andministrativno osebje 2017/2018:
Prijavni obrazec za mobilnost osebja (pedagoškega in administrativnega)
Program mobilnoti za nemen poučevanja-STA
Program mobilnosti za namen usposabljanja-STT

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2017 in 31. majem 2019.

Rok prijave je do vključno 15. 10. 2017. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus@fos.unm.si.

 

ARHIV 2015/2016
ARHIV 2014/2015

ARHIV 2013/2014Ostali razpisi in povabila

 

Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Namen in višina štipendij: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred; mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije. Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo: sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

 

Razpisi Obzorje 2020

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

 

INTERREG Slovenija - Hrvaška 

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/ CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija – Madžarska – Hrvaška (2004-2006), in Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) čezmejnim programom (2007-2013). Upravne in izvedbene ureditve, uvedene v posameznem programskem obdobju, kot so skupni razpisi za zbiranje predlogov, skupni projekti in načelo vodilnega partnerja, so postopoma izboljšale pogoje sodelovanja, prispevale pa so tudi k odpravi nekaterih pomembnih ovir. Z vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 novo obdobje sodelovanja 2014-2020 odpira nove priložnosti in izzive.


V primeru, da bi želeli pridobiti več informacij o mednarodnem sodelovanju, vam ponujamo nekaj zanimivih povezav:

Spletna stran Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran z informacijami o EU programih izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus Student Network (ESN)

Erasmus Exchange info

 

O aktualnih razpisih in možnostih mobilnosti vas bomo sproti obveščali preko spletne strani. Vse informacije boste tako dobili ažurno in iz prve roke, ste pa seveda vabljeni, da nas s svojimi vprašanji kontaktirate neposredno preko elektronske pošte janja.umek@fos-unm.si ali info@fos-unm.si.