Canvas Spletni referat Slovensko English
Vpis 2018/2019 >>SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 2017 >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>

Novice

Uspešno izvedena 2. mednarodna znanstvena konferenca NPOT

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v petek, 21. aprila 2017, izvedla 2. mednarodno znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij, s podnaslovom Avtopoietična organizacija, ki je potekala v Hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah. Uveljavljeni avtorji s Hrvaške, Švice in Slovenije so ugotavljali, da sta današnja družba in država globoko zapadli v birokratski način delovanja ter razmišljanja, v začaran krog, iz katerega na prvi pogled ni izhoda. Vendar nam sodobna organizacijska znanost na svetovni ravni ponuja rešitve za uspešen razvoj družbe, če se le hočemo učiti iz naravnih zakonitosti.

Udeležencem so predočili razsežnosti avtopoietične organizacije ter predvsem predstavili akademsko razmišljanje, ki sprejema različnost kot priložnost za nove ustvarjalne ideje. S svojimi prispevki so avtorji odgovarjali na vprašanja, kako izboljšati učinkovitost in uspešnost organizacije ter kako jo na trajnostni in sonaravni način usmeriti na pot od kakovosti do odličnosti, kako prepoznati nove izzive ter vzpostaviti ideje za uspešnejše vodenje organizacij.

Konference so se udeležili tako doktorandi in doktorji znanosti, ki so zaključili študij v zadnjih petih letih kot tudi raziskovalci FOŠ in ostalih slovenskih fakultet, ki raziskujejo na področjih novih paradigem znanosti, umetnosti in visokih tehnologij, udeležili pa so se je tudi predstavniki tako gospodarskega kot tudi negospodarskega sektorja.

Utrinke s konference si lahko ogledate na povezavi


‹ Nazaj