Canvas Spletni referat Slovensko English
Vpis 2018/2019 >>SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 2017 >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>

Novice

Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v okviru projekta Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino, ki se sofinancira iz Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17, v sodelovanju z ostalimi partnerji, v času od 10. julija do 14. julija v Podzemlju izvedla delavnico CICIBAN in ROBOTEK. Pri razvoju delavnice je sodelovalo sedem PKP študentov iz petih različnih fakultet, delovna mentorja iz partnerskih podjetji ter vključeni pedagoški mentorji. Poudarek je bil na znanjih, ki jih zahteva prihajajoča Industrija 4.0. Štirinajst udeleženih otrok je na zabaven način spoznavalo osnove robotike in programiranja. Iz Lego kock so sestavljali različne robotke (žaba, čebelica, helikopter) in jih nato s posebno programsko opremo upravljali. Drugi sklop dejavnosti je bilo zabavno programiranje, v okviru katerega so otroci izdelovali preproste igrice.

Dogajanje je bilo popestreno z zanimivimi prostočasnimi aktivnostmi, saj so otroci obiskali tudi gasilce, čebelarja in podjetje Kolpa d.d., Metlika. Zadnji dan so otroci izdelke predstavili staršem, obiskal pa jih je tudi župan, Darko Zevnik. Na koncu so bili otroci nagrajeni z diplomami in obljubljeno je bilo, da bo naslednje leto delavnica izvedena ponovno.

Naslednja delavnica bo v okviru projekta potekala od 17. julija do 21. julija v Trebnjem.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 
Projekt je vreden 18.400,00€, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 


Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0
Delavnica v okviru PKP projekta Industrija 4.0

‹ Nazaj