Canvas Spletni referat Slovensko English
Vpis 2018/2019 >>SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 2017 >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>

Novice

Na FOŠ gostujoči predavatelj doc. dr. Alois Paulin

V študijskem letu 2017/2018 bo študijske vsebine na FOŠ v okviru projekta »Vključevanje tujih strokovnjakov in učiteljev v pedagoški proces« obogatil gostujoči profesor iz Avstrije, doc. dr. Alois Paulin. Z gostovanjem bomo sledili ciljem pospeševanja mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja na fakulteti. Gostovanje, ki bo potekalo v času od 1. 10. 2017 do 28. 2. 2018, bo potekalo pri naslednjih predmetih:

na visokošolskem strokovnem študijskem programu Menedžment kakovosti:

na magistrskem študijskem programu Menedžment kakovosti:

na doktorskem študijskem programu Menedžment kakovosti:

 

 

Projekt »Vključevanje tujih strokovnjakov in učiteljev v pedagoški proces« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt bo trajal od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2018. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 38.355,00€, pri čemer je 80% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, 20% delež pa je sofinanciran iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji.

 


‹ Nazaj