Canvas Spletni referat Slovensko English
Vpis 2018/2019 >>SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 2017 >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>

Novice

Izzivi zagotavljanja učinkovitosti zaposlenih

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri organizira 10. dan ravnanja s človeškimi viri, z naslovom Izzivi zagotavljanja učinkovitosti zaposlenih. Dogodek bo potekal 24.10.2017 z začetkom ob 8.30 v Hotelu Šport Otočec

V razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija, se starostna struktura zaposlenih v zadnjih letih hitro spreminja. Mladi vse pozneje vstopajo v delovno aktivni svet, starejši pa morajo vse dlje ostajajo v njem. Kako zagotavljati, da starejši zaposleni ostanejo učinkovito zaposleni dlje, kako zagotoviti, da se razmeroma »stari« mladi čimbolj uspešno integrirajo v obstoječa delovana okolja in sisteme, da se njihove »novodobne« kompetence ne prezrejo, ampak se kar najbolje vključijo v delovno okolje in nenazadnje, kako zagotoviti dobre medgeneracijske odnose in pogoje sodelovanja?

V naši družbi, ki na vseh področjih potrebuje nove delavce, a se vse bolj srečuje s pomanjkanjem delavcev, ne bi smeli spregledati nikogar. To še posebej velja za vse tiste, ki so strokovno konkurenčni, učinkoviti in motivirani za delo, ne glede na starost, na vrednote in motivacijske vzvode, ki so zanje značilni. S kakšnimi izzivi se torej soočamo danes ob dejstvu, da se delovna populacija stara, da se mladi drugače odzivajo na vključevanje v delovne procese, ko imamo različne vrednostne vzvode, kompleksnejše medsebojne odnose in poglede na delo? Kako naj našim zaposlenim zagotovimo, da ostanejo dejavni, delovni, zavzeti, prizadevni vse dlje? Kako naj zbližamo ter konstruktivno uskladimo starejše in mlajše sodelavce v delovnem okolju, da zagotovimo čim večje sinergične učinke za večjo učinkovitost?

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani GZDBK, kjer se lahko na dogodek tudi prijavite.


‹ Nazaj