Canvas Spletni referat Slovensko English

Študijski koledar 2017/2018

 

Začetek študijskega leta 01.10.2017
Zimski semester - predavanja 01.10.2017 – 02.02.2018
Zimsko izpitno obdobje 05.02.2018 – 23.02.2018
Poletni semester 05.03.2018 – 22.06.2018
Poletno izpitno obdobje 26.06.2018 – 13.07.2018
Jesensko izpitno obdobje 20.08.2018 – 07.09.2018
Konec študijskega leta 30.09.2018
Uvodni dan 03.10.2017
Teden FOŠ-a:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

18.12.2017 – 22.12.2017
20.12.2017
22.12.2017

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Študijski koledar je bil sprejet na 10/2017 seji Senata dne 12.7.2017.