E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

23. forum odličnosti in mojstrstva Otočec

Sreda, 25. maj 2011
PLENARNI DEL
8.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.00 GLASBENI UTRINEK
9.10 SLOVESNOST OB PODELITVI VELIKE NAGRADE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA OTOČEC 2011
09.50 UVODNI POZDRAVI
Zvezdana Bajc, predsednica Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu
Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto
10.00 SLAVNOSTNI UVODNI NAGOVOR
Miroslav Cerar, dobitnik velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec 2010
PREDAVANJA
10.10 MESTO ETIKE V VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU
prof. dr. Miro Cerar
10.40 ALI VAJA ŠE DELA MOJSTRA?
IZZIVI IZOBRAŽEVANJA ZA ODLIČNOST V DRUŽBI ZNANJA
prof. dr. Nada Zupan
11.10 Z VSEŽIVLJENJSKIM UČENJEM DO OSEBNE IN PROFESIONALNE ODLIČNOSTI
dr. Tatjana Dragovič
11.40 ODMOR IN PRIGRIZEK
PLENARNI DEL
12.40 PODELITEV NAGRADE ORGANIZACIJI, KI JE V PRETEKLEM LETU NA NOVO ZAPOSLILA NAJVEČ DELAVCEV
12.50 ISKRICE ODLIČNOSTI - VZGOJA V IGRI
Udeleženci: otroci vrtca Jana z elementi pedagogike Montessori
Moderator: Helena Kočevar
PREDAVANJA
13.30  STALNE IZBOLJŠAVE IN INOVATIVNOST KOT GRADNIKA POSLOVNE ODLIČNOSTI
dr. Karmen Kern Pipan
14.00  Z UČENJEM IN INOVATIVNOSTJO DO ODLIČNOSTI TPV
dr. Tomaž Savšek
14.30 ODMOR
15.00 KOMPETENČNI PROFILI IN ORGANIZACIJSKO UČENJE
mag. Karmen Gorišek
14.30 POMAGAJMO ODKRIVATI TALENTE
Franci Bratkovič
OKROGLA MIZA - PANEL
16.00 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V PRAKSI
Udeleženci: Franci Bratkovič, mag. Karmen Gorišek, Helena Kočevar, dr. Tomaž Savšek
Moderator: mag. Nenad Savič
17.00 SKLEPNE MISLI 23. FORUMA
izr. prof. dr. Boris Bukovec
17.10 ZAKLJUČNA POGOSTITEV IN DRUŽENJE

Kotizacija:

 • 150 EUR

Spletna prijava na povezavi: www.fos.unm.si

Informacije:
Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, Novo mesto
GSM: 031 205 911 (ga. Slavka Štemberger)
E- naslov: slavka.stemberger@gmail.com


Programski odbor:

 • izr. prof. dr. Boris Bukovec – predsednik
 • dr. Janez Gabrijelčič
 • prof. dr. Jože Gričar
 • mag. Jožko Čuk
 • mag. Nenad Savič
 • Franci Bratkovič

Organizacijski odbor:

 • Zvezdana Bajc – predsednica
 • Jože Colarič
 • Andreja Florjančič
 • Jožefa Miklič
 • Daša Plesničar
 • Slavka Štemberger


Organizatorji si pridržujejo pravico do manjših sprememb programa.

« nazaj