Canvas Spletni referat Slovensko English

1. seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih (1989)

 

Seminar s podpredsednikom Skupščine SR Slovenije in predavatelji:

• Jože Knez: Novi izzivi v gospodarstvu
• prof. dr. Štefan Ivanko: Inovativna organiziranost
• Joža Miklič univ. dipl.oec.: Poslovno napovedovanje kot osnova za odločanje v zaostrenih pogojih gospodarjenja
• Drago Rabzelj, univ. dipl. oec.: Trendi razvoja informatike v Krki
• prof. dr. Miran Mihelčič: Pot do učinkovitega odpravljanja problemov na področju organiziranosti združb
• prof. dr. Jože Gričar: Informacijska tehnologija za potrebe učinkovitega in uspešnega odločanja
• prof. dr. Bogdan Lipičnik: Ocenjevanje in prognoziranje kadrov pri razvijanju podjetja
• Božo Kočevar, dipl. ing.: Kakovost – kadri - gospodarjenje
• dr. Suadam Kapič: Gospodarsko sodelovanje med Italijo in Jugoslavijo ter možnosti nadaljnjega razvoja
• mag. Janez Gabrijelčič: Značilnosti razvoja pri Pionirju

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.