Canvas Spletni referat Slovensko English

3. seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih (1991)

 

Seminar s predavatelji: 

• prof. dr. Ermin Kržičnik: Razvojne strategije majhnih nacij – primer Slovenije
• prof. dr. Štefan Ivanko: Organizacijska in lastninska preobrazba družbenih podjetij v kapitalske družbe
• prof. dr. Janko Kralj: Filozofija in subkulture podjetja kot dejavnik politike slovenskega podjetja
• prof. dr. Jože Gričar: Medračunalniške povezave v poslovanju med Slovenijo in Evropo
• prof. dr. Miha Japelj: Skrajni čas je že, da z našim znanjem in inovativnostjo pohitimo v Evropo in razviti svet
• dr. Dejan Avsec Vloga kapitala v funkciji prestruktuiranja gospodarstva
• prof. dr. Reginald Vospernik: Koroški Slovenci in poti v novo Evropo
• Jacques Danioux: Evropska kakovost v Revozu, ki postaja sodobna tovarna v družini Renault
• Milan Jagrič, dipl.ekon.: Vključevanje informacijskega sistema Gorenja v sodobne poslovne tokove
• Mag. Janez Gabrijelčič in Joža Miklič, univ.dipl.oec.: Program DBK + kot osnova motivacijske razvojne strategije Dolenjske in Bele krajine
• prof. dr. Vid Pečjak: Kako misliti, delati in živeti ustvarjalno v naši novi državi
• dr. Suadam Kapič: Perspektive sodelovanja italijanskega in slovenskega gospodarstva

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.