Canvas Spletni referat Slovensko English

5. seminar SLOVENIJA - KAKO V NOVO TISOČLETJE?

 

Seminar s predavatelji:

• prof. dr. Štefan Ivanko: Kako bo organizirano in vodeno podjetje v prihodnosti
• prof. dr. Jan Meyer: Mednarodna etična vprašanja prihodnosti
• prof. dr. Doug Vogel: Podjetniška analiza kot podlaga vodenja
• prof. dr. Ivan Ribnikar: Banke in podjetja (Čiščenje bank in odprav družbene lastnine podjetij)
• prof. dr. Jože Florjančič: Vloga vodilnih kadrov pri izvajanju kadrovskega managementa
• prof. dr. Jože Gričar: Reorganiziranje procesov in dezorganiziranje organizacij z uporabo informacijske tehnologije
• prof. dr. Boštjan M. Zupančič: Vrednote kot strateška ekonomska determinanta
• prof. Vlado Habjan: Dva utrinka za zemljepisno šahistiko
• Jože Colarič, dipl. oec in Zvezdana Bajc, dipl. oec: Krka, tovarna zdravil in njene razvojne možnosti
• mag. Dušan Uršič: Management, Kakovost in razvoj
• prof. dr. Boris Grabnar: Futurologija in prihodnost Slovenije
• prof. dr. Bogomil Komelj: Glavna perspektiva Slovenije: uveljaviti samostojnost z gospodarstvom in kulturo
• prof. dr. Bogomir Kovač: Ekonomske možnosti in omejitve Slovenije ob prehodu v novo tisočletje
• prof. dr. Peter Novak: Slovenija in ekološki vidiki

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.