Canvas Spletni referat Slovensko English

12. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec (2000)
KAKO DO ODLIČNOSTI 24 UR NA DAN

Forum s predavatelji: dr. France Bučar, dr. Janez Podobnik, akademik dr. France Bernik, dr. Joža Mencinger, , dr. France Arhar, prof. Tone Hrovat, dr. Jože Kraševec, dr. Aleksandra Kornhauser, dr. Ivan Turk, dr. Pavel Poredoš, dr. Saša J. Maechtig, dr. Iča Rojšek, dr. Slavka Kavčič, dr. Jože Gričar, dr. Tatjana Gazvoda, Rudi Bric, Tatjana Fink, Jože Stanič in Aleš Nemec
Gosta: operna pevka Ana Pusar Jerič ob spremljavi pianista Andreja Jarca