E-učilnica Spletni referat Slovensko English
 

Nove paradigme organizacijskih teorij 2018

Samo-/so-upravljanje v avtopoietski organizaciji

 

Bi radi spoznali nove ideje za uspešnejše vodenje v vaši organizaciji?

Vas zanima kako izboljšati učinkovitost in uspešnost vaše organizacije ter kako jo na trajnostni in sonaraven način usmeriti na pot od kakovosti do odličnosti?

Ste poslovno odlični in iščete nove izzive?

Vaš izziv naj bo samo-/so-upravljanje v avtopoietski organizaciji, ki je samo-/so-obnovljiva in samo-/so-razvijajoča!

 

Vljudno vabljeni na 3. znanstveno konferenco Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu z naslovom:

»Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«,
s podnaslovom

Samo-/so-upravljanje v avtopoietski organizaciji,

24. aprila 2018 v hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah.

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu se je na NPOT 2017 usmerila v proučevanje avtopoieze v sodobni organizaciji. Na podlagi ugotovitev so bili oblikovani in zainteresirani javnosti ponujeni znanstveni članki ter posebna znanstvena monografija Avtopoietska organizacija.

Ohrabreni z ugodnimi odzivi na račun uporabe inovativnega pristopa in predvsem priložnosti za sproščeno in ustvarjalno akademsko razpravo, se letos usmerjamo v podrobnejšo obravnavo samo-/so-upravljanja kot enega od mnogih gradnikov avtopoietske organizacije.

Praksa odličnih organizacij potrjuje teorijo, da se z vnašanjem življenja v humano organizacijo in s tem pooblaščanje članov delujočih skupnosti ne povečuje le njene fleksibilnosti, ustvarjalnosti in potenciala učenja, temveč tudi odličnost posameznikov in njihova osredotočenost v samo-/so-organiziranje. Pri tem se vlogi in pomenu samo-/so-upravljanja pripisuje odločilno pomembnost.

K aktivni udeležbi s prispevkom vljudno vabimo visokošolske učitelje, doktorje znanosti, študente doktorskih študijskih programov iz naše ožje in širše regije. Že v naprej se veselimo, da nam boste s svojimi idejami, komentarji in mnenji popestrili konferenco.

Udeležencem želimo predočiti razsežnosti samo-/so-upravljanja v avtopoietski organizaciji ter predvsem predstaviti akademsko razmišljanje, ki sprejema različnost kot priložnost za nove ustvarjalne ideje.

Konferenca bo tako kot lani ponudila tudi priložnost za druženje, sklepanja novih dogovorov in odločitev za še odličnejše akademske dosežke.

S tem želimo tudi dokazati verodostojnost pri uresničevanju slogana fakultete: »FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.«

Ali vas zanima? Vljudno vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za obisk tega enkratnega in ustvarjalnih idej polnega dogodka in se prijavite preko spletne prijavnice

 

Programski in organizacijski odbor

 

 

  • Prijava
  • Programski in organizacijski odbor
  • Program konference
  • Kotizacija in stroški
  • Foto galerija
  • Navodila za avtorje
  • Za medije
  • Objave
  • NPOT Arhiv