E-učilnica Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Maj / May 2020, letnik / volume 5, številka / number 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. / 
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Marie-Thérèse Khalil, Maja Meško, Joseph Matta, Annmarie Gorenc Zoran
Body Image Satisfaction and Interest in Losing Weight between Gender

Kristina Kulikauskienė, Laima Liukinevičienė
The Theoretical Model of an Inclusive Library for People with Disabilities and its Practical Implementation

Bojan Macuh, Janez Domajnko
Pomen zadovoljstva otrok in mladostnikov v mladinskem domu

Alen Lazič
Merjenje družbene odgovornosti organizacij

Lidija Bijek
Vloga žensk v organizaciji