E-učilnica Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
Februar 2017, letnik / volume 2, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Franc Brcar, Lea-Marija Colarič-Jakše
Evaluation of cultural heritage in Posavje region by tourists and employees
Vrednotenje kulturne dediščine v Posavju

Patricia Kaplanova
Essay on legitimacy and democracy
Esej o zakonitosti in demokraciji

Michal Franek
Description of the most important wars, which took place on Balkan territory

Opis najbolj pomembnih vojn, ki so se odvijale na Balkanskem ozemlju