E-učilnica E-indeks Slovensko English

2014-05-13: Razlogi za študij

Abraham Maslow je poleg svoje motivacijske teorije o hierarhiji potreb poznan tudi po izjavi: »Življenje je učenje in vsakdo je učitelj in vsakdo je učenec za vedno.«

Življenje, torej proces spoznavanja, vsak posameznik udejanja v nizu učenj. To velja tako za našo rano mladost, obdobje odraščanja, zrelost in tudi za »tretje življenjsko obdobje«. Zavedanje dejstva, da »se vsak uči« in da »vsak uči« je pomembno, še pomembnejše pa je spoznanje, da v času nenehnih sprememb poskrbimo, da smo »učitelji in učenci« celotno življenjsko obdobje. Ko spoznamo, da smo se prenehali učiti, ne smemo spregledati tudi dejstva, da smo s tem prenehali živeti. Ni novih spoznaj. Ne živimo ampak životarimo.

Ko smo na Fakulteti za organizacijske študije prepoznavali razloge za vpis na našo fakulteto, smo oblikovali tudi razloge za študij na splošno. Zdelo se nam je namreč pomembno, da »uka žejo« bolj jasno utemeljimo ter s tem animiramo k osebnemu razvoju čim širši krog zainteresiranih. Razlogi za študij so po našem mnenju:

Razširitev in obogatitev ZNANJA.
Rast in razvoj USTVARJALNOSTI.
Povečevanje možnosti in izbire ZAPOSLITVE.
Prispevek k osebnemu razvoju in KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.
DRUŽBENO ODGOVORNO IN ETIČNO razmišljanje ter delovanje.

Znanje je edini kapital, ki je v vsej človeški zgodovini štel in šteje tudi danes. Znanje nas res lahko pripelje do boljših ocen, toda pomembnejša sta na podlagi novih znanj izboljšana naša osebna rast in razvoj ter s tem naš ustvarjalni potencial. Akademsko poslanstvo nalaga, da na študente ne gledamo samo kot na bodoče diplomante, temveč predvsem kot na ljudi, katerim pomagamo razviti tak ustvarjalni potencial, da bodo ob zaključku študija imeli večjo možnost zaposlitve. Toda ne kakršne koli zaposlitve, temveč take zaposlitve, ki jih bo osebno potrjevala in prispevala k izboljšanju kakovosti njihovih življenj. Ker pa je dvojina prijetnejša in množina še bolj ustvarjalna, pa se moramo truditi, da študij prispeva tudi k družbeno odgovornemu in etičnemu razmišljanju ter delovanju. Posebej pri tem poudarjam besedo »razmišljanje«, saj že tisočletja velja, da ko sejemo misli, žanjemo besede in ko sejemo besede, žanjemo dejanja.

Sam v razgovorih s potencialnimi študenti ali ob animacijah na informativnih dnevih vedno povem, da kdor se kasneje odloči za študij na FOŠ, ga bomo zelo veseli – če pa se bo kdo odločil za študij na drugi fakulteti, pa bomo veseli dejstva, da smo mu pomagali pri osebni odločitvi ter s tem prispevanju v zakladnico znanja.

izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan

J2FXAE0nTOs