E-učilnica Spletni referat Slovensko English
Vpis kot občan >>Preberite več >>Spletni nakup knjig >>

Novice

Volitve v Študentski svet FOŠ

Dekan FOŠ je 8.10.2019 izdal Sklep o razpisu volitev v Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2019/2020. Na podlagi sklepa je predsednica ŠS FOŠ, mag. Mari Božič, razpisala volitve v Študenstski svet FOŠ za študijsko leto 2019/2020, in sicer za 7 študentov:

Kandidacijski postopek traja od 9.10.2019 do 16.10.2019 do 15. ure.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je v študijskem letu 2018/2019 vpisan na FOŠ. Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-025), ki je na voljo v referatu FOŠ in spletni strani FOŠ, v zaprti ovojnici s pripisom »za volitve v ŠS FOŠ – ne odpiraj« in naslovljeno na »Študentska volilna komisija FOŠ«, ki se pošlje po pošti na naslov fakultete (Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto) ali vloži v študentskem referatu na sedežu fakultete.

VOLITVE bodo potekale od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019, vse dneve v času od 15.45 do 16.15 ure v prostorih FOŠ.

Vljudno vas vabimo k vložitvi kandidature in udeležbi na volitvah v Študentski svet FOŠ.

Razpis volitev v ŠS 2019/2020


‹ Nazaj