Canvas Spletni referat Slovensko English

Inštitut za informatiko (IINF)

 

V okviru FOŠ deluje Inštitut za informatiko (IINF). IINF se primarno osredotoča na tehnološke aspekte sistemov za demokratično upravljanje z javnim dobrim. Pri tem gre za raziskovalna dela, ki so predvsem informacijsko-tehnične narave, a potrebujejo inter- / trans-disciplinarne doprinose iz domen, kot so politologija, ekonomija, pravo, matematika in fizika (kvantna informatika in računalništvo), v kolikor doprinašajo k razumevanju bodočih tehnoloških zmožnosti, ter implikacij realne družbe kot konteksta aplikacije raziskovanj. IINF samostojno, v okviru priporočil KZRD FOŠ in skladno z letnim in mandatnim planom dela izvaja raziskovalno dejavnost ter skrbi za mednarodno povezovanje, izmenjavo znanja in druge druge oblike znanstveno raziskovalne dejavnosti, kot osnove za prenos na ustrezno izobraževalno področje.

Predstojnik inštituta: doc. dr. Alois Paulin