Canvas Spletni referat Slovensko English

Odprta akademija za inovativni turizem

Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Status: Odobren

Datum začetka: 7.6.2017

Datum zaključka: 31.8.2018

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

 

 

 

* * *

Namen projekta Odprta akademija za inovativni turizem je organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe in vsebin ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti. Aktivnosti projekta so osredotočene na organizacijo atraktivne prireditve (certifikat Organizator turističnih prireditev), oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe (certifikat Pripovedovalec zgodb), vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju (certifikat Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju) ter umetnost sožitja vin in kulinarike (certifikat Vinski svetovalec). Ustvarjalnice se bodo izvajale pri deležnikih v turizmu ter v objektih turistične ponudbe oz. doživljajev na prostoru DBK.

Projekt se bo izvajal v šestih nivojih: 1. nivo - priprava kurikulumov; 2. nivo - promocija novega modela; 3. nivo - organizacija in izvedba odprtih ustvarjalnic; 4. nivo - ustvarjanje novih turističnih proizvodov; 5. nivo - predstavitev ustvarjalnih nalog, praktičnega dela, podelitev certifikatov, izvedba forumov in konference; 6. nivo - izdaja Priročnika in ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma.

Nosilec operacije/vodilni partner: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

Predstavitveno gradivo

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.