Canvas Spletni referat Slovensko English

Pridobitev sredstev za individualne mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje, Erasmus

Tip projekta: po razpisu CMEPIUS, Evropska Komisija

Status: odobren

Datum začetka: 2013-06-01

Datum zaključka: 2014-09-30

Nosilec: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Sodelavci:/

 

* * *

 

Erasmus univerzitetna listina (EUC): 263920-IC-1-2013-1-SI-ERASMUS-EUC-1

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Erasmus listina: Erasmus Standard University Charter

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljensko učenje, ki nudi udeležencem terciarnega izobraževanja različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

 

V okviru Pogodbenega leta 2013 je fakulteta realizirala naslednje izmenjave:

 

• V študijskem letu 2013/2014 (od 16. 2. 2014 do 21. 2. 2014): dve Erasmus izmenjavi za namene usposabljanja na Warsaw School of Computer Science, Poljska.

• V študijskem letu 2013/2014 (14. 5. 2014): Erasmus izmenjava za namene usposabljanja na Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

• ​ V študijskem letu 2013/2014​ ​(28.5.2014):​ ​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene​ ​poučevanja​ ​na​ ​Karlovac University of Applied Sciences, Hrvaška.

​​• ​ ​V študijskem letu 2013/2014​ ​(​od ​2.6.2014​ do ​6.6.2014): ​​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

​​​​• ​ ​V študijskem letu 2013/2014​ (​​od ​25.5.2014 do 2.6.2014): ​Erasmus izmenjava ​zaposlenega ​za namene poučevanja​ ​na​ ​Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.