E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študijski koledar 2021/2022

 

Začetek študijskega leta 01.10.2021
Zimski semester  01.10.2021 – 21.01.2022
Zimsko izpitno obdobje 24.01.2022 – 18.02.2022
Poletni semester 21.02.2022 – 10.06.2022
Poletno izpitno obdobje 13.06.2022 – 09.07.2022
Jesensko izpitno obdobje 16.08.2022 – 02.09.2022
Konec študijskega leta 30.09.2022
Teden FOŠ:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

20.12. – 24.12.2021
22.12.2021
24.12.2021

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

 

Študijski koledar za študijsko leto 2021/2022 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja. Študijski koledar je bil sprejet na 07/2021 seji Senata dne 28.6.2021.