E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študijski koledar 2020/2021

 

Začetek študijskega leta 01.10.2020
Zimski semester - predavanja 01.10.2020 – 05.02.2021
Zimsko izpitno obdobje 09.02.2021 – 05.03.2021
Poletni semester 08.03.2021 – 24.06.2021
Poletno izpitno obdobje 28.06.2021 – 16.07.2021
Jesensko izpitno obdobje 16.08.2021 – 03.09.2021
Konec študijskega leta 30.09.2021
Uvodni teden 01.10.2020 – 02.10.2020
Teden FOŠ:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

21.12.2020 – 24.12.2020
22.12.2020
24.12.2020

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

 

Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja. Študijski koledar je bil sprejet na 08/2020 seji Senata dne 3.7.2020.