Canvas Spletni referat Slovensko English

Študijski koledar 2018/2019

 

Začetek študijskega leta 01.10.2018
Zimski semester - predavanja 01.10.2018 – 01.02.2019
Zimsko izpitno obdobje 04.02.2019 – 01.03.2019
Poletni semester 04.03.2019 – 21.06.2019
Poletno izpitno obdobje 24.06.2019 – 12.07.2019
Jesensko izpitno obdobje 19.08.2019 – 06.09.2019
Konec študijskega leta 30.09.2019
Uvodni dan 01.10.2018
Teden FOŠ-a:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

17.12.2018 – 21.12.2018
19.12.2018
21.12.2018

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

 

 

Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Študijski koledar je bil sprejet na 07/2018 seji Senata dne 14.6.2018.