E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o ukrepu >>Preberite glasilo >>Preveri razpis za vpis >>

Dejavnosti in raziskave

Inštitut za poslovno odličnost

V okviru FOŠ deluje Inštitut za poslovno odličnost (IPO), ki želi postati »neprisilno a želeno« stičišče znanstvene misli in napredne prakse iz področja kakovosti in odličnosti v slovenskem in srednjeevropskem prostoru. Več ›

Inštitut za inovativni turizem

V okviru FOŠ deluje Inštitut za inovativni turizem (IIT), ki postaja dinamično gibalo strokovne, znanstvene in raziskovalne misli ter je povezovalec in soustvarjalec turistične ponudbe, zgodb, integralnih turističnih proizvodov in deležnikov v turizmu. Usmerjen je v globalni prostor ustvarjanj, svetovanj, izobraževanj in usposabljanj iz področja turizma. Več ›

Inštitut za razvojne in evropske študije

V okviru FOŠ deluje Inštitut za razvojne in evropske študije, s čimer FOŠ krepi dejavnosti na področju razvojnih študij, k čemur se je dodatno priljučil tudi Jean Monnet Chair projekt (JMC), ki potrjuje ustrezno kompetentnost na področju evropskih študij. Več ›

Inštitut za informatiko

V okviru FOŠ deluje Inštitut za informatiko (IINF). IINF se primarno osredotoča na tehnološke aspekte sistemov za demokratično upravljanje z javnim dobrim. Več ›

Center za izobraževanje in svetovanje

V sklopu Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo tudi izobraževalno in svetovalno dejavnost iz različnih področij organizacijskih študij. Trudimo se, da bi izvedeno izobraževanje in svetovanje bilo na čim višji ravni in da bi presegli pričakovanja udeležencev. Verjamemo, da imamo visoko strokoven kader predavateljev, ki lahko s svojimi izkušnjami in znanjem ponudijo zanimive in na trgu cenjene vsebine.  Več ›

Akademski dogodki

Fakulteta za organizacijske študije je ključni soorganizator Akademskih večerov in Akademskih forumov s katerimi želimo razvijati in animirati akademsko razmišljanje ter s tem prispevati k nenehnemu izboljševanju ustvarjalnih potencialov naše regije. Z akademskimi dogodki želimo udejanjati našo strateško osredotočenost v akademsko odličnost. Nabor akademskih dogodkov bomo glede na potrebe in naše zmožnosti, sproti dopolnjevali. Več ›

Certifikati

FOŠ je z namenom udejanjanja svojega poslanstva:»Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.« v sklopu Centra za izobraževanje in svetovanje FOŠ (CIS FOŠ) razvil inovativno shemo pridobivanja "Certifikatov FOŠ". Več ›

Poletno-zimske šole

Uvedba poletno-zimskih šol prispeva k udejanjanju vizije FOŠ, v kateri je zapisano, da želi FOŠ postati najboljši slovenski ter eden vodilnih centrov na področju kakovosti in odličnosti, diplomanti FOŠ pa med najbolj iskanimi strokovnjaki s svojega področja. Več ›

Projekti

Na FOŠ v skladu s Poslovnikom kakovosti izvajamo 3 vrste projektov: interne, komercialne ter projekte po razpisih. Več ›

Založništvo

Revija RUO - V letu 2012 je na FOŠ začela izhajati strokovna revija RUO - Revija za univerzalno odličnost. Gre za interdisciplinarno revijo, ki združuje (1) organizacijske vede oz. menedžment in (2) univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno odličnost.

Revija Izzivi prihodnosti - V letu 2016 je na FOŠ začela izhajati znanstvena revija Izzivi prihodnosti (IP), ki poskuša odgovarjati na ključna vprašanja družbene teme, pri čemer akademsko rigoroznost nadgrajuje z inovativnostjo v tematikah in pristopu. Revija je prostor za članke na teoretični ali empirični osnovi, pozdravlja pa predvsem prispevke nevsakdanjim pristopom ali temam, dokler so metodološko in argumentativno korektno ter objektivno predstavljene.

Monografije - Fakulteta bo ena od soustanoviteljic nove mednarodne znanstvene založbe, ki bo skrbela za izdajo del iz področja sociologije, ekonomije, organizacije, informatike, metodologije, kulturologije in komunikologije… Več ›

E-novice

Na fakulteti praviloma vsak mesec izhajajo FOŠ E-novice, ki jih izdaja vodstvo fakultete. Z E-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostali notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete ter študentov. Več ›