E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Inštitut za organizacijske študije

Inštitut za organizacijske študije (IOŠ) je notranja organizacijska enota FOŠ za smotrnejše načrtovanje, organizacijo, koordinacijo, spremljanje in razvoj ZRD na področjih, družboslovja, tehnike, naravoslovja.

V sklopu IOŠ so oblikovani posamezni Centri, ki opravljajo dejavnosti in naloge iz svojega ožjega vsebinskega področja. Člani centra so lahko visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in znanstveni sodelavci ter strokovni sodelavci FOŠ. V center so lahko vključeni tudi zunanji člani.

Center odličnosti

V okviru IOŠ deluje Center odličnosti, katerega razmišljanje in delovanje je osredotočeno v raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oziroma temeljnih gradnikov »sodobne« organizacijske paradigme ter ob tem tudi v iskanje gradnikov »nove« organizacijske paradigme. Več ›

Center ITRC LEAD

Z namenom izboljševanja raziskovanja in izobraževanja na področju odličnosti vodenja, je bil ustanovljen Mednarodnei transdisciplinarni raziskovalni center za odličnost vodenja in razvoj (ITRC LEAD) kot spodbujevalec doseganja raziskovalne in izobraževalne odličnosti na področju odličnosti vodenja. Več ›

Center za preučevanje sodobnih družbenih izzivov (RC SOCIAL)

Poslanstvo RC CSCSI je s poglobljenim raziskovanjem na področju preučevanja sodobnih družbenih vprašanj ustvarjati nova znanstvena spoznanja in s tem prihodnjim generacijam omogočiti sooblikovanje empatične družbe dialoga. Več ›

Center za razvojne in evropske študije

V okviru IOŠ delujeCenter za razvojne in evropske študije, s čimer FOŠ krepi dejavnosti na področju razvojnih študij, k čemur se je dodatno priljučil tudi Jean Monnet Chair projekt (JMC), ki potrjuje ustrezno kompetentnost na področju evropskih študij. Več ›

Center za inovativni turizem

V okviru IOŠ deluje Center za inovativni turizem (IIT), ki postaja dinamično gibalo strokovne, znanstvene in raziskovalne misli ter je povezovalec in soustvarjalec turistične ponudbe, zgodb, integralnih turističnih proizvodov in deležnikov v turizmu. Usmerjen je v globalni prostor ustvarjanj, svetovanj, izobraževanj in usposabljanj iz področja turizma. Več ›

Izobraževalno središče

V sklopu Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo tudi drugo izobraževalno dejavnost iz različnih področij organizacijskih študij. Trudimo se, da bi bilo izvedeno izobraževanje na čim višji ravni in da bi presegli pričakovanja udeležencev. Verjamemo, da imamo visoko strokovne predavatelje, ki lahko s svojimi izkušnjami in znanjem ponudijo zanimive in na trgu cenjene vsebine.  Več ›

Projekti

Na FOŠ v skladu s Poslovnikom kakovosti izvajamo 3 vrste projektov: interne, komercialne ter projekte po razpisih. Več ›