E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mobilnost študentov

Izmenjava študentov je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.

Pomoč in svetovanje pred samim odhodom na izmenjavo nudi mednarodni koordinator. Študentom FOŠ, ki bodo odšli na izmenjavo se priporoča, da obiskujejo jezikovne priprave vsaj en semester pred mobilnostjo. Študenti se morajo zavedati, da se lahko na inštituciji gostiteljici zahteva znanje tujega jezika, ki ustreza B2 stopnji (CEFR okvir). Pred odhodom na mobilnost bo mednarodni koordinator opozoril študenta o zahtevah tujega jezika ali celo o zahtevanem potrdilu o znanju tujega jezika.

Kdaj se morate prijaviti?

Razpis za prijave na Erasmus izmenjavo izide vsako leto do meseca julija za prihodnje študijsko leto. Razpis se objavi na spletni strani ter oglasni deski FOŠ in je praviloma odprt do 15. januarja oziroma vse do porabe sredstev v okviru posameznega pogodbenega leta.

Postopek prijave:

1. Kandidati oddajo prijavnico do roka, ki je določen v razpisu.

2. Preverjanje znanja jezika v orodju OLS je obvezno - pred in po Erasmus+ izmenjavi študenta. Več o OLS orodju si lahko preberete spodaj.

3. Študent odda študijski sporazum – Learning Agreement. Za potrebe preverjanja sorodnosti vsebin, študent predloži učne načrte predmetov, katere namerava opravljati v tujini.

4. Študent mora v predhodno uskladiti z nosilci posameznih predmetov obseg in vsebine, ki se bodo študentu priznale, kot opravljene.

5. Sporazum, ki ga podpiše dekan fakultete, zagotavlja študentu priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti. Študenti, ki v tujini opravljajo študijske vsebine, ki niso del študijskega programa, jih uveljavijo kot vsebine izven programa.

Kaj pa po prihodu s študija v tujini?

Po vrnitvi iz tujine študent odda vlogo za priznanje študijskih vsebin, opravljenih na visokošolskem zavodu v tujini in priloži:

1. prošnjo za priznavanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti,

2. potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu v tujini - Transcript of Records,

3. original študijski sporazum in morebitne spremembe študijskega sporazuma,

4. opise opravljenih študijskih vsebin.

Več o pravilih mobilnosti si lahko preberete v Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih, ki je dostopen tudi v spletnem referatu FOŠ.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila dokument z naslovom Erasmus+ for higher education students, Frequently Asked Questions. Dokument obsega odgovore na najpogostejša vprašanja študentov, ki se nanašajo na izmenjave znotraj programa Erasmus+.

V primeru dodatnih vprašanj, na katere v priloženem dokumentu ne najdete odgovora, se lahko obrnete na Evropsko komisijo ali Nacionalno agencijo CMEPIUS.

OBVEŠČANJE O PRAKSAH V TUJINI

 

Možnosti za opravljanja prakse ali pripravništva si lahko poiščete preko spletnega portala, ki ga je objavila Evropska komisija.

Poleg zgornjega spletnega portala ErasmusIntern.org si lahko študenti glede prakse ogledajo še sledeče spletne strani:

Erasmus alumni http://www.esaa-eu.org/ 

GaragErasmus http://www.garagerasmus.org/

JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

Praxis http://www.praxisnetwork.eu/ 

EURES https://ec.europa.eu/eures/public/sl/links

 

Orodje OLS - SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi študentom oz. dijakom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 1 oz. 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Z drugim semestrom 2014/15 je nastopila obvezna uporaba OLS-Spletne jezikovne podpore. Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščine, francoščine, italijanščine, nizozemščine, nemščine, španščine, češčine, danščine, grščine, poljščine, portugalščine, švedščine, hrvaščine, romunščine, bolgarščine, finščine, slovaščine in madžarščine je na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.

Uporabne dokumente in povezave za OLS si lahko ogledate tukaj in v promocijskem paketu.

Pogosto zastavljena vprašanja udeležencev o OLS orodju najdete tukaj, poleg tega so na voljo tudi tehnična vprašanja in odgovori za udeležence OLS orodja.


Udeleženci programa mobilnosti Erasmus+ morajo pred odhodom opraviti preskus preverjanja znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju, delu ali prostovoljstvu. Preverjanje znanja jezika pred odhodom je obvezno za visokošolske študente, saj morajo obvladati jezik na ravni, ki jo zahteva ustanova prejemnica (razen za domače govorce in v ustrezno utemeljenih primerih). Rezultati preverjanja znanja jezika ne bodo vplivali na njihovo sodelovanje v programu Erasmus+. Jezikovne zahteve visokošolskih institucij so navedene v sklenjenih bilateralnih sporazumih. Na podlagi rezultatov preverjanja dobijo udeleženci dostop do spletnega jezikovnega tečaja jezika, tako da še pred odhodom in med bivanjem v tujini izboljšajo znanje jezika. Po vrnitvi domov morajo udeleženci opraviti končni jezikovni preskus, s katerim preverijo svoj napredek med prebivanjem v tujini. Plačilo zadnjega obroka finančne podpore je pogojeno s predložitvijo rezultatov obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja ob koncu mobilnosti ter z oddanim končnim poročilom v sistemu Mobility Tool+.

 

POVZETEK IZMENJAV PO POSAMEZNIH ŠTUDIJSKIH LETIH:

• V študijskem letu 2019/2020 (od 15.1.2020 do 30.6.2020) je na Linnaeus University (Kalmar, Švedska) odšla na izmenjavo za namene prakse študentka s FOŠ, ki je vpisana na visokošolski strokovni študijski program.

• V študijskem letu 2019/2020 (od 9.12.2019 do 9.3.2020) je na institucijo Enconet d.o.o. (Zagreb, Hrvaška) odšla na izmenjavo za namene prakse študentka s FOŠ, ki je vpisana na magistrski študijski program.

• V študijskem letu 2018/2019 (od 14. 1. 2019 do 15. 4. 2019) je fakulteta gostila študentko na Erasmus+ izmenjavi za namene praktičnega usposabljanja. Študentka prihaja iz partnerske institucije Alexander Dubček University of Trenčin (Slovaška).

• V študijskem letu 2018/2019 (v času zimskega semestra, in sicer od 1.10.2018 do 28.2.2019) je fakulteta gostila študentko na Erasmus+ izmenjavi za namene študija na magistrskem študijskem programu II. stopnje Menedžment kakovosti (MAG). Erasmus+ incoming  študentka prihaja iz partnerske institucije University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška).

• V študijskem letu 2016/2017 (od 14.8.2017 do 13.11.2017) je na hrvaško partnersko institucijo University of Osijek, Faculty of Economics odšla na izmenjavo za namene študija študentka s FOŠ, ki je vpisana na doktorski študijski program III. stopnje.

V študijskem letu 2016/2017 (od 10.7.2017 do 9.10.2017) je na romunsko partnersko institucijo National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration odšla na izmenjavo za namene študija študentka s FOŠ, ki je vpisana na doktorski študijski program III. stopnje.

• V študijskem letu 2016/2017 (od 1.12.2016 do 1.3.2017) je na špansko partnersko institucijo Technical University of Cartagena odšla na izmenjavo za namene študija študentka s FOŠ, ki je vpisana na doktorski študijski program III. stopnje.

• V študijskem letu 2015/2016 (od 3.5.2016 do 2.8.2016) je v Veliko Britanijo, na institucijo Training Vision Ltd (Portsmouth), odšla na izmenjavo za namene prakse študentka s FOŠ, ki je vpisana na visokošolski študijski program I. stopnje.

• V študijskem letu 2015/2016 (od 10.2.2016 do 9.5.2016) je na hrvaško institucijo CLER (Rijeka) odšla na izmenjavo za namene prakse prva študentka s FOŠ, ki je vpisana na doktorski študijski program III. stopnje.

• V študijskem letu 2014/2015 (v času zimskega semestra, od 1.10.2014 do 28.2.2015) je fakulteta gostila na Erasmus izmenjavi za namene študija na visokošolskem študijskem program I. stopnje (VS) študenta, ki prihaja iz partnerske fakultete Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Hrvaška.

• V študijskem letu 2014/2015 (v času zimskega semestra, od 1.10.2014 do 28.2.2015) je fakulteta gostila na Erasmus izmenjavi za namene študija na visokošolskem študijskem program I. stopnje (VS) študentko, ki prihaja iz partnerske fakultete Faculty of Management Brasov, Spiru Haret University, Romunija.

• V študijskem letu 2014/2015 (od 19.11.2014 do 18.2.2015) je na špansko partnersko institucijo Technical University of Cartagena odšel na izmenjavo za namene študija prvi študent s FOŠ, ki je vpisan na doktorski študijski program III. stopnje.

• V študijskem letu 2013/2014 (od 8. 6. 2013 do 4. 10. 2013) sta bila na Erasmus izmenjavi z namenom prakse na fakulteti dva študenta iz Warsaw School of Computer Science, Poljska.