E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mobilnost študentov

                       

                                                                          ***

1. ŠTUDIJ V TUJINI

Mobilnost študentov je enkratna priložnost za pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja znanja tujega jezika, spoznavanja različnih kultur in navad gre za vzpostavljanje novih študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus+ za študenta predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast, odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.

 

Kako se prijavim?

 Kandidati oddajo prijavnico do roka, ki je določen v razpisu

 V prijavnem obrazcu mora študent definirati predlog študijskega predmetnika, za katere mora pridobiti podpise nosilcev predmetov. S podpisom nosilec predmeta soglaša, da bo v primeru opravljenih obveznosti na tujem visokošolskem zavodu, študentu izpit priznal.

 Po potrjenem izboru študent odda študijski sporazum – Learning Agreement, v podpis fakulteti in gostujoči instituciji. 

 Pred in po Erasmus+ izmenjavi mora študent obvezno opraviti preverjanje znanja jezika v orodju OLS. Uspešnost opravljenega testa ne vpliva na sodelovanje pri Erasmus+ mobilnosti. Več o OLS orodju si lahko preberete spodaj.

 Pred odhodom se študentu pripravi Sporazum o dodelitvi finančne dotacije. Študent mora podpisano pogodbo vrniti na fakulteto v roku 8 dni od prejetja oz. najkasneje pred prihodom v tujino.

 

Pri vsakem koraku prijave vam je vedno na voljo Erasmus+ koordinator, preko elektronskega naslova ali erasmus@fos-unm.si ali telefonske številke – (0)59 082 060 ali osebno po dogovoru.

Pomoč vam je nudena pri vseh korakih prijave (iskanje institucije, nastanitve, ureditve zavarovanja, …)

 

Kaj pa po prihodu s študija v tujini?

Po vrnitvi iz tujine študent odda vlogo za priznanje študijskih vsebin (OBR-FOŠ-091) opravljenih na visokošolskem zavodu v tujini in priloži naslednje priloge:

 Potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu v tujini - Transcript of Records,

 podpisano Erasmus+ potrdilo o zaključku mobilnosti

 podpisan originalni študijski sporazum (Learning agreement)

Poleg tega opravi:

Obvezno preverjanje znanja jezika na platformi OLS.

Izpolni končno poročilo (Beneficionary module).

 

Več o pravilih mobilnosti si lahko preberete v Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih, ki je dostopen tudi v spletnem referatu FOŠ.

Orodje OLS - SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti za študij, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti.

Preverjanje je obvezno za vse Erasmus+ študente, pred in po zaključeni mobilnosti, rezultat preverjanja je sestavni del prijavne in zaključne dokumentacije.

Študenti morajo preverjanje opraviti iz glavnega jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju. Rezultati preverjanja znanja jezika ne bodo vplivali na njihovo sodelovanje v programu Erasmus+. Na podlagi rezultatov preverjanja dobijo udeleženci dostop do spletnega jezikovnega tečaja jezika, tako da še pred odhodom in med bivanjem v tujini izboljšajo znanje jezika.

Več informacij si lahko prebereš tukaj.

                                                                           ***

2. PRAKSA V TUJINI

V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso oz. praktično usposabljanje, ki ga izvedete v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi. Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni inštituti, laboratoriji ali pa katerakoli druga ustrezna delovna mesta. S tovrstno mobilnostjo študentje spoznajo zahteve na evropskem trgu dela, razvijejo svoje delovne izkušnje, jezikovno znanje in poznavanje drugih kultur ter gradijo mednarodno skupnost strokovnjakov svojega področja.

Podjetje oziroma organizacijo si poišče študent sam. Možnosti za opravljanja prakse ali pripravništva si lahko poiščete preko spletnega portala ErasmusIntern.org , ki ga je objavila Evropska komisija.

Za iskanje prakse v tujini so na voljo še sledeče spletne strani:

- Erasmus alumni http://www.esaa-eu.org/

- GaragErasmus http://www.garagerasmus.org/

- JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

- Praxis http://www.praxisnetwork.eu/

- EURES https://eures.ec.europa.eu/index_en

- Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta.

 

Kako se prijavim?

 Študent se s prijavnim obrazcem prijavi na razpis.

 Po potrjenem izboru študent odda študijski sporazum – Learning Agreement for traineeships

 Študent si uredi zavarovanje v tujini za prakso.

 Pred in po Erasmus+ izmenjavi mora študent obvezno opraviti preverjanje znanja jezika v orodju OLS. Uspešnost opravljenega testa ne vpliva na sodelovanje pri Erasmus+ mobilnosti. Več o OLS orodju si lahko preberete zgoraj pri študiju v tujini.

 Pred odhodom se študentu pripravi Sporazum o dodelitvi finančne dotacije. Študent mora podpisano pogodbo vrniti na fakulteto v roku 8 dni od prejetja oz. najkasneje pred prihodom v tujino.

 

Pri vsakem koraku prijave vam je vedno na voljo Erasmus+ koordinator, preko elektronskega naslova ali erasmus@fos-unm.si ali telefonske številke – ((0)59 082 060) ali osebno po dogovoru.

Pomoč vam je nudena pri vseh korakih prijave (iskanje institucije, nastanitve, ureditve zavarovanja, …)

Povzetek mobilnosti po posameznih študijskih letih.

                                                                           ***

ARHIV 2023