E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost (Journal of Universal Excellence - JUE)

Revija za univerzalno odličnost

Opis revije:

Revija za univerzalno odličnost je interdisciplinarna revija, ki združuje (1) organizacijske vede oz. menedžment in (2) univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno odličnost.

Izdajatelj: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Boris Bukovec.
Naslov uredništva: Fakulteta za organizacijske študije, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.
Izdaje: Revija izhaja v elektronski obliki, štirikrat letno: marec, junij, september in december.
ISSN: 2232-5204.
Prva izdaja: februar 2012.
Uredniški odbor:

Dostopnost in indeksiranost:  dLibDOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, COREProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC).

Revija za univerzalno odličnost je prosto dostopna pod pogoji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 licence. Članki so brezplačno dostopni.

Število dostopov do spletne strani:


Izid publikacije je finančno podprla ARRS iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

Izdane številke:

RUO, december 2022, letnik 11, številka 4
RUO, september 2022, letnik 11, številka 3 (Kakovost življenja)
RUO, junij 2022, letnik 11, številka 2
RUO, marec 2022, letnik 11, številka 1
RUO, december 2021, letnik 10, številka 4
RUO, september 2021, letnik 10, številka 3
RUO, junij 2021, letnik 10, številka 2
RUO, marec 2021, letnik 10, številka 1 (Gradniki poslovne odličnosti)
RUO, december 2020, letnik 9, številka 4
RUO, september 2020, letnik 9, številka 3
RUO, junij 2020, letnik 9, številka 2
RUO, marec 2020, letnik 9, številka 1

RUO, december 2019, letnik 8, številka 4
RUO, september 2019, letnik 8, številka 3
RUO, junij 2019, letnik 8, številka 2
RUO, marec 2019, letnik 8, številka 1
RUO, december 2018, letnik 7, številka 4
RUO, september 2018, letnik 7, številka 3
RUO, junij 2018, letnik 7, številka 2
RUO, marec 2018, letnik 7, številka 1
RUO, december 2017, letnik 6, številka 4
RUO, september 2017, letnik 6, številka 3

RUO, junij 2017, letnik 6, številka 2

RUO, marec 2017, letnik 6, številka 1

RUO, december 2016, letnik 5, številka 4

RUO, september 2016, letnik 5, številka 3
RUO, junij 2016, letnik 5, številka 2
RUO, marec 2016, letnik 5, številka 1
RUO, december 2015, letnik 4, številka 4
RUO, september 2015, letnik 4, številka 3

RUO, junij 2015, letnik 4, številka 2
RUO, marec 2015, letnik 4, številka 1
RUO, december 2014, letnik 3, številka 4

RUO, september 2014, letnik 3, številka 3
RUO, junij 2014, letnik 3, številka 2
RUO, februar 2014, letnik 3, številka 1

RUO, oktober 2013, letnik 2, številka 3
RUO, junij 2013, letnik 2, številka 2
RUO, februar 2013, letnik 2, številka 1
RUO, oktober 2012, letnik 1, številka 3
RUO, junij 2012, letnik 1, številka 2
RUO, februar 2012, letnik 1, številka 1

V kolikor želite biti obveščeni o izidu nove številke revije RUO, se prijavite tu >> 

Teme in namen:

Revija pokriva teme organizacijskih študij in univerzalne odličnosti. Njen namen je raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oz. temeljnih gradnikov nove organizacijske paradigme po modelu poslovne odličnosti EFQM:

Ker ima revija ambicije spodbujati tudi nova razmišljanja, je njen namen tudi raziskovanje in  razvoj temeljnih načel oziroma gradnikov univerzalne odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva:

Uredniška politika:

Politika odprtega dostopa:

Politika uredništva je, da so vsi članki takoj ob izidu revije prosto dostopni, tako da so dosegljivi najširšemu krogu bralcev in raziskovalcev zaradi globalne izmenjave znanja.

Revija je prosto dostopna, kar pomeni, da je celotna vsebina brezplačno dostopna vsem uporabnikom in njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, izpisujejo, preiskujejo ali povezujejo celotno besedilo člankov revije, brez predhodne prošnje za dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z BOAI definicijo odprtega dostopa.

Struktura objav:

Revija objavlja članke naslednjih tipologij: 1.01 izvirni znanstveni članek, 1.02 pregledni znanstveni članek, 1.03 kratki znanstveni prispevek in 1.04 strokovni članek. Revija izhaja samo v spletni obliki.

Obseg člankov je od 8 do 12 strani (okvirno 15.000 do 35.000 znakov brez presledkov), vključno s prilogami.

Revija je uvrščena v mednarodno bibliografsko bazo podatkov, ki se upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (DOAJ - Directory of Open Access Journals). Kategorija izvirnega znanstvenega članka je 1C(Z1).

Pošiljanje člankov:

Naslov za oddajo je: ruo@fos-unm.si

Članek naj bo napisan v MS Word ali OpenOffice formatu.

Članku je potrebno priložiti v pisni obliki ob sprejemu v objavo (obrazec je v predlogi članka):

Avtor lahko objavi karkoli nelastnega v obliki povzemanja ali citiranja, tj. dobesednega prepisa, vendar mora obvezno navesti vir. V nasprotnem primeru gre za krajo intelektualne lastnine ali plagiat, kar je strogo prepovedano in je v primeru pojavljanja najstrožje sankcionirano.

Objavljeni članki niso honorirani.

Recenzijski postopek:

Vsi članki so pred objavo po oceni urednika posredovani v postopek anonimne recenzije vsaj dvema recenzentoma (slepo recenziranje). Uredništvo si pridružuje pravico, da v primeru večjih neskladnosti oz. vsebinskih odstopanj od uredniške politike članka ne posreduje v recenzijo ter ga zavrne. Na osnovi prejetih recenzij urednik oz. uredniški odbor članek objavi, zahteva popravke ali zavrne. Avtor mora poskrbeti za lektoriranje članka.

Navodila avtorjem:

Celotna navodila za avtorje (SA-005).
Za pisanje članka uporabljajte to predlogo (angleška predloga). 
Recenzenti se lahko registrirajo s prijavnim obrazcem. Podpisano prijavnico je potrebno dostaviti v referat fakultete ali poslati po elektronski pošti na naslov revije.

Ne zamudite nove številke revije RUO. Prijavite se na obvestila založništva  FOŠ.