E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost (Journal of Universal Excellence - JUE)

Revija za univerzalno odličnost

Opis revije:

Revija za univerzalno odličnost je interdisciplinarna revija, ki združuje (1) organizacijske vede oz. menedžment in (2) univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno odličnost.

Izdajatelj: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Boris Bukovec.
Naslov uredništva: Fakulteta za organizacijske študije, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.
Izdaje: Revija izhaja v elektronski obliki, štirikrat letno: marec, junij, september in december.
ISSN: 2232-5204.
Prva izdaja: februar 2012.
Uredniški odbor:

 

Dostopnost in indeksiranost:  dLibDOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google scholar, J-Gate, MIAR, COREProQuest - CSA Sociological Abstracts, WorldCat (OCLC).

Revija za univerzalno odličnost je prosto dostopna pod pogoji Creative Commons CC BY-SA 4.0 licence. Članki so brezplačno dostopni.

Število dostopov do spletne strani:


Izid publikacije je finančno podprla ARIS iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

Izdane številke:

RUO, junij 2024, letnik 13, številka 2
RUO, marec 2024, letnik 13, številka 1
RUO, december 2023, letnik 12, številka 4
RUO, september 2023, letnik 12, številka 3
RUO, junij 2023, letnik 12, številka 2
RUO, marec 2023, letnik 12, številka 1
RUO, december 2022, letnik 11, številka 4
RUO, september 2022, letnik 11, številka 3 (Kakovost življenja)
RUO, junij 2022, letnik 11, številka 2
RUO, marec 2022, letnik 11, številka 1
RUO, december 2021, letnik 10, številka 4
RUO, september 2021, letnik 10, številka 3
RUO, junij 2021, letnik 10, številka 2
RUO, marec 2021, letnik 10, številka 1 (Gradniki poslovne odličnosti)
RUO, december 2020, letnik 9, številka 4
RUO, september 2020, letnik 9, številka 3
RUO, junij 2020, letnik 9, številka 2
RUO, marec 2020, letnik 9, številka 1

RUO, december 2019, letnik 8, številka 4
RUO, september 2019, letnik 8, številka 3
RUO, junij 2019, letnik 8, številka 2
RUO, marec 2019, letnik 8, številka 1
RUO, december 2018, letnik 7, številka 4
RUO, september 2018, letnik 7, številka 3
RUO, junij 2018, letnik 7, številka 2
RUO, marec 2018, letnik 7, številka 1
RUO, december 2017, letnik 6, številka 4
RUO, september 2017, letnik 6, številka 3

RUO, junij 2017, letnik 6, številka 2

RUO, marec 2017, letnik 6, številka 1

RUO, december 2016, letnik 5, številka 4

RUO, september 2016, letnik 5, številka 3
RUO, junij 2016, letnik 5, številka 2
RUO, marec 2016, letnik 5, številka 1
RUO, december 2015, letnik 4, številka 4
RUO, september 2015, letnik 4, številka 3

RUO, junij 2015, letnik 4, številka 2
RUO, marec 2015, letnik 4, številka 1
RUO, december 2014, letnik 3, številka 4

RUO, september 2014, letnik 3, številka 3
RUO, junij 2014, letnik 3, številka 2
RUO, februar 2014, letnik 3, številka 1

RUO, oktober 2013, letnik 2, številka 3
RUO, junij 2013, letnik 2, številka 2
RUO, februar 2013, letnik 2, številka 1
RUO, oktober 2012, letnik 1, številka 3
RUO, junij 2012, letnik 1, številka 2
RUO, februar 2012, letnik 1, številka 1

V kolikor želite biti obveščeni o izidu nove številke revije RUO, se prijavite tu >> 

Teme in namen:

Postmoderna organizacijska teorija v celovitem obvladovanju kakovosti (TQM – Total Quality Management) prepoznava »novo organizacijsko teorijo« ki se osredotoča v rast in razvoj organizacije kot »entitete«, njenih procesov in razmerij med deležniki. Z vpetostjo organizacije v njen širši ekosistem se pojavljajo izzivi proučevanja organizacije, ki so večplastni in interdisciplinarni.

RUO se osredotoča v raziskovanje notranjih vidikov organizacije kot entitete, ki se v njenih ciljno usmerjenih razmerjih med ljudmi prepoznavajo kot relevantni za ustrezen odziv na spremembe v ekosistemu organizacije. Zanimajo nas osebna, medosebna, organizacijska in med organizacijska razmerja tako profitnih, neprofitnih in nevladnih organizacij (NVO). Ob tem se osredotočamo v človeka kot akterja in opazovalca v teh razmerjih oziroma procesih. Priznavamo mu ključno vlogo pri obvladovanju organizacijske rasti in razvoja. Človekova osebna rast in razvoj preraščata v medosebno in le ta v organizacijsko rast in razvoj. Govor o organizaciji je govor o ljudeh. Potovanje od kakovosti do odličnosti temelji na sproščanju človekovih ustvarjalnih potencialov.

Revija pokriva teme organizacijskih študij in univerzalne odličnosti. Njen namen je raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oz. temeljnih gradnikov nove organizacijske paradigme po modelu poslovne odličnosti EFQM:

Ker ima revija ambicije spodbujati tudi nova razmišljanja, je njen namen tudi raziskovanje in  razvoj temeljnih načel oziroma gradnikov univerzalne odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva:

Uredniška politika:

Politika odprtega dostopa:

Politika uredništva je, da so vsi članki takoj ob izidu revije prosto dostopni, tako da so dosegljivi najširšemu krogu bralcev in raziskovalcev zaradi globalne izmenjave znanja.

Revija je prosto dostopna, kar pomeni, da je celotna vsebina brezplačno dostopna vsem uporabnikom in njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, izpisujejo, preiskujejo ali povezujejo celotno besedilo člankov revije, brez predhodne prošnje za dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z BOAI definicijo odprtega dostopa.

Struktura objav:

Revija objavlja članke naslednjih tipologij: 1.01 izvirni znanstveni članek, 1.02 pregledni znanstveni članek, 1.03 kratki znanstveni prispevek in 1.04 strokovni članek. Revija izhaja samo v spletni obliki.

Obseg člankov je od 8 do 12 strani (okvirno 15.000 do 35.000 znakov brez presledkov), vključno s prilogami.

Revija je uvrščena v mednarodno bibliografsko bazo podatkov, ki se upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (DOAJ - Directory of Open Access Journals). Kategorija izvirnega znanstvenega članka je 1C(Z1).

Pošiljanje člankov:

Naslov za oddajo je: ruo@fos-unm.si

Članek naj bo napisan v MS Word ali OpenOffice formatu.

Članku je potrebno priložiti v pisni obliki ob sprejemu v objavo (obrazec je v predlogi članka):

Avtor lahko objavi karkoli nelastnega v obliki povzemanja ali citiranja, tj. dobesednega prepisa, vendar mora obvezno navesti vir. V nasprotnem primeru gre za krajo intelektualne lastnine ali plagiat, kar je strogo prepovedano in je v primeru pojavljanja najstrožje sankcionirano.

Objavljeni članki niso honorirani.

Avtorske pravice

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Izzivi prihodnosti in ji podelijo neizključno pravico za objavo članka, z navedbo izvirnega založnika v primeru ponovne uporabe in distribucije v vseh medijih in oblikah. 

Licenca 

Ta stran in podatki, ki so na njej objavljeni, so v skladu z licenco Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Dovoljeno je kopiranje in nadaljnja distribucija gradiva v katerem koli mediju ali formatu ter predelava oz. nadgrajevanje za kakršen koli namen, tudi komercialen, če je pripisana zasluga originalnim avtorjem, povezava do licence ter navedbo o spremembah in distribuciji novega dela pod isto licenco kot izvirnik. 

Avtorji lahko sklenejo dogovor za neizključno distribucijo objavljene različice dela v reviji (npr. objava v institucionalnem repozitoriju ali objava v knjigi) s potrdilom o prvi objavi v tej reviji. 

Avtorjem je dovoljeno in se jih spodbuja, da svoja dela objavljajo na spletu (npr. v institucionalnem repozitoriju ali na njihovi spletni strani), saj lahko to vodi do izmenjav, pa tudi zgodnejšega in večjega citiranja objavljenega dela.

Avtorstvo in orodja UI:

Izjava zatrjuje, da orodij UI ni mogoče navesti kot avtorjev prispevka, saj ne morejo izpolnjevati zahtev za avtorstvo, prevzeti odgovornosti za predloženo delo, uveljavljati navzkrižja interesov ali upravljati avtorskih in licenčnih pogodb. Avtorji morajo biti transparentni pri razkrivanju na kakšen način so bila orodja UI uporabljena v njihovem prispevku in so v celoti odgovorni za vsebino svojega rokopisa, vključno z deli, izdelanimi z orodjem UI in so zato odgovorni za kakršno koli kršitev etike objave. 

Izzivi prihodnosti, ki se zgledujejo po priporočilih COPE, podpirajo to stališče o avtorstvu in orodjih UI, hkrati pa priznavajo, da se lahko njihovo stališče razvija z nadaljnjim razvojem orodij in praks UI. Ko bo uporaba UI v pisni obliki vse bolj razširjena, se bodo razprave o etičnih vidikih nedvomno nadaljevale.

Recenzijski postopek:

Vsi članki so pred objavo po oceni urednika posredovani v postopek anonimne recenzije vsaj dvema recenzentoma (slepo recenziranje). Uredništvo si pridružuje pravico, da v primeru večjih neskladnosti oz. vsebinskih odstopanj od uredniške politike članka ne posreduje v recenzijo ter ga zavrne. Na osnovi prejetih recenzij urednik oz. uredniški odbor članek objavi, zahteva popravke ali zavrne. Avtor mora poskrbeti za lektoriranje članka.

Navodila avtorjem:

Celotna navodila za avtorje (SA-005).
Za pisanje članka uporabljajte to predlogo (angleška predloga). 
Recenzenti se lahko registrirajo s prijavnim obrazcem. Podpisano prijavnico je potrebno dostaviti v referat fakultete ali poslati po elektronski pošti na naslov revije.

Ne zamudite nove številke revije RUO. Prijavite se na obvestila založništva  FOŠ.