E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2023, letnik / volume 12, številka / number 3


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

 

Božidar Lenarčič, Armand Faganel, Annmarie Gorenc Zoran
Research on the Principles and Actual Alternative Proposals for a Commercial Negotiation Approach

Valerija Korošec, Maja Pucelj
UBI - the Cornerstone of a New Social Deal

Dejan Kelemina, Maja Rožman, Tjaša Štrukelj
Vidiki in izzivi pri uveljavljanju trajnostnega razvoja ter poslovanja v živilsko-predelovalni panogi

Fatima Bajraktarević, Tamara Radočaj, Urška Rupnik, Sabina Ličen, Mirko Prosen
Kulturna raznolikost v timih zdravstvene nege: kvalitativna raziskava

Peter Zupančič, Jelena Klisara, Panče Panov
Razvoj orodja za napovedovanje odsotnosti zaposlenih: Analiza potreb uporabnikov

Urška Fabjan, Simona Vene
Učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih ob nadurnem delu