E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Študij

Zakaj študirati v Novem mestu

Dolenjska in Bela krajina je regija z dokazljivo odlično prakso organizacij (Revoz, Krka, Trimo, Danfoss, Adria Mobil, TPV… Splošna bolnišnica Novo mesto, Upravne enote: Novo mesto, Trebnje, Črnomelj…). Te organizacije so močno vpete v globalne tokove, tako da bo FOŠ ob partnerskem sodelovanja z njimi lahko zagotavljala prenos najsodobnejših pristopov, modelov in orodij odličnosti… Več ›

Študentsko življenje v Novem mestu

Novo mesto kot središče regije nudi izbor raznolikih aktivnosti in dogodkov, ki prispevajo h kakovosti študentskega življenja. Tu je Društvo novomeških študentov, ki zastopa interese novomeških študentov in že leta deluje na različnih področjih kulture, vzgoje, izobraževanja,… z LokalPatriotom, Založbo Goga in DNŠ Študentskim servisom… Več ›

Potek študija

Študij je organiziran v izredni obliki. Letniki se izvajajo v enem študijskem letu.

Več ›

Študijski koledar

Vsako leto je pred začetkom študijskega leta v skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 in spremembe) objavljen aktualen študijski koledar… Več ›

Prijava in vpis

Prijavno vpisni postopek poteka skladno z ustaljeno prakso v visokošolskem prostoru Republike Slovenije. Datumi so v skladu z razpisi objavljeni v javnih medijih in na naši spletni strani… Več ›

Mednarodno sodelovanje in izmenjava študentov

Aktivno vključevanje v mednarodni raziskovalni in visokošolski prostor (European Research Area in European Higher Education Area) bo ena ključnih razvojnih prioritet FOŠ. Program fakultete se bo intenzivno vključeval v mednarodno sodelovanje… Več ›

Novice za študente

S posebno pozornostjo skrbimo za sprotno in pravočasno obveščanje naših študentov. Tekoče novice so dosegljive na oglasni deski na sedežu fakultete, spletni strani FOŠ, v študentskem informacijskem sistemu, preko elektronske pošte in SMS.