E-učilnica E-indeks Slovensko English

JEAN MONNET CHAIR - European Union of Tomorrow

Jean Monnet Chair projekt je osredotočen na izobraževalne in raziskovalne aktivnosti, ki v procese na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu povečujejo delež vsebin vezanih na Evropsko unijo, saj slednja predstavlja temeljni okvir delovanja organizacij v Sloveniji, Evropi pogosto pa tudi širše. V tem pogledu je izjemnega pomena osvestiti študente z evropskim kontekstom delovanja. V ta namen se v okviru projekta izvaja pedagoške aktivnosti na visokošolski, magistrski in doktorski stopnji, s čimer se vsem našim in zunanjim študentom omogoča ustrezno znanje. Sočasno pa vključeni domači in gostujoči raziskovalci izpopolnjujejo znanje skozi lastno raziskovalno dejavnost, kot tudi z izmenjavo novih spoznanj v okviru organiziranih delovnih srečanj.

Jean Monnet Chair je, s strani Evropske komisije izbrana in financirana, pozicija profesorja, ki se posveča evropskim tematikam. Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu je ta naziv prejel politolog, prof. dr. Uroš Pinterič. V projekt sta vključena tudi prof. dr. Luca Brusati (SDA Bocconi School of Management) in izr. prof. dr. Diana-Camelia Iancu (Nacionalna šola za javno upravo in politologijo v Bukarešti).

V okviru projekta izvajamo izbirni predmet na doktorskem študijskem programu z naslovom Nove paradigme razvoja Evrope ter omogočamo pridobitev naziva doktor znanosti s področja evropskih študij.

Na magistrskem študijskem programu pa se bodo izvajali predmeti Evropski upravni in pravni okvir, Evropsko poslovno okolje in upravljavske prakse ter Evropske politike.

 

 

Projekt se sofinancira s strani programa Erasmus+ Evropske Unije. Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.