E-učilnica E-indeks Slovensko English

Dekanova razmišljanja

Nagovor dekanaBoris Bukovec

Nenehne spremembe v okolju ponujajo nove priložnosti, izkoristijo pa jih lahko le ljudje, ki nenehno skrbijo za razvoj svojega znanja in metod učenja ter odličnosti prirejenih vrednot, kulture, etike in norm. Učenje postaja vseživljenjski proces, izobraževalna dejavnost pa najhitreje rastoča panoga na svetu. To lahko razumemo tudi kot dejstvo, da bodo »uka žejni ljudje« imeli čedalje večjo možnost izbire, v konkurenčnem boju pa bodo obstale le tiste izobraževalne ustanove, ki bodo gojile vrednote odličnosti in ob tem nenehno izboljševale svoje delo.

Tega se zavedamo tudi na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ). Na našo fakulteto gledam kot organizacijo, torej kot na »ciljno usmerjena razmerja med ljudmi«. Ob tem se zavedam: če želimo doseči in vzdrževati odličnost FOŠ, potem se moramo osredotočiti predvsem na trajno rast razmerij med sodelavci. V središču torej moramo prepoznavati človeka, vsakega posebej in vse skupaj, naše osebne in medosebne interakcije ter predvsem naše ustvarjalne zmogljivosti, usmerjene v trajno rast. 

Naša pot do odličnosti temelji na internalizaciji poslanstva FOŠ z iskanjem odgovora na vprašanje »kdo smo in komu služimo«. Oblikovali smo naslednjo izjavo o poslanstvu:

»Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu
izboljševanju kakovosti življenja

Odgovor v smislu »kdo smo« prepoznavamo v razvoju ustvarjalnih potencialov, kar nam služi za vzpostavitev temeljnih procesov FOŠ. Bistveno usmeritev procesov pa prepoznavamo preko ključnih besed iz poslanstva, ki smo jih opredelili v odgovoru na del vprašanja »komu služimo«.

Torej: komu so namenjeni rezultati teh procesov? Rezultati procesov so po naši definiciji poslanstva namenjeni izboljševanju kakovosti življenja. V središču torej prepoznavamo študente in druge partnerje kot odjemalce rezultatov raziskovalno-razvojne dejavnosti FOŠ in prejemnike prenosa znanja. Gre za udejanjanje načela osredotočenosti na odjemalce.

S temi poudarki želim vse zainteresirane prepričati, da odločno stojim za namero, da FOŠ postane eden vodilnih centrov znanja na področju kakovosti in odličnosti. Mogoče se nekaterim zdi to preveč drzno, toda pri oblikovanju strateškega načrta in poslovnika kakovosti smo spoznali, da je to našo vizijo možno uresničiti, če bomo vsi nenehno spoštovali, gojili in promovirali svojo osebno odličnost ter jo udejanjali v ustvarjalnem prepletu znanstvene misli, svetovanja in prakse.

Pot do odličnosti bo dolga. Poslovnik kakovosti in Strateški načrt nam ponujata trdne temelje, da bo to potovanje k odličnosti čim bolj uspešno in učinkovito.

 prof. dr. Boris Bukovec
dekan

 

Dekanova razmišljanja

2024-02-23: Želim biti sprememba in podajam zaključni uvodnik oziroma dekanovo razmišljanje

2023-12-08: Odličnost univerze

2023-09-12: Biti študent je življenjska vloga

2023-07-12: Kar seješ, to žanješ

2023-06-21: Jaz in moj asistent ChatGPT

2023-05-25: Govor o organizaciji, kakovosti in spremembah je govor o ljudeh!

2023-04-25: Naprej v preteklost

2023-03-13: Donosnost sredstev v šolnino (ROI) z vidika osebnega razvoja je najboljša

2023-01-20: Kakovost izobraževanja in usposabljanja v naši regiji

2022-11-18: Kakovost in življenje

2022-09-13: Ravnanje z ljudmi pri delu

2022-07-05: TQM je osredinjen v dobro počutje ljudi pri delu

2022-05-24: Obvladovati kakovost pomeni obvladovati spremembe

2022-04-20: Strateško načrtovanje in novi modeli študija

2022-03-23: Odsev pandemije na delovanje FOŠ

2022-02-09: Pandemija covid-19 in ponovna renesansa kakovosti

2021-11-11: Kakovost kot pridevnik ali samostalnik

2021-09-13: Organizacijska kultura FOŠ

2021-07-08: Vzpenjanje na Olimp

2021-05-11: Ekologija postaja krovna znanost

2021-03-31: Organizacija in porajanje nove civilizacije?

2021-03-01: Kombinirana oblika študija in dela na FOŠ

2020-11-10: Imamo svobodno izbiro našega odziva na izzive

2020-10-06: Življenje kot proces spoznavanja oziroma učenja

2020-09-04: Proaktivnost kot prva navada uspešnih ljudi

2020-07-01: Čas prenove oziroma reinženiringa organizacij

2020-06-01: Strateško razmišljanje je humus odličnosti FOŠ

2020-04-22: Človek je socialno bitje.!?

2020-03-30: Kriza kot priložnost ali nevarnost – to je stvar svobodne volje

2020-02-17: Najpomembnejše je stanje duha

2019-11-19: Izjava o osebnem poslanstvu

2019-10-15: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.

2019-09-05: Vodja kot organizacijski filozof

2019-06-18: Veš, profesor, svoj dolg?

2019-05-20: Napredna IKT in preobrazba procesov poučevanja in učenja

2019-04-09: Verodostojnost FOŠ pri udejanjanju temeljnih gradnikov nove organizacijske paradigme

2019-02-25: V središču organizacije so medsebojni odnosi!?

2018-11-13: Prihaja čas preloma paradigem!?

2018-09-25: Učenje, ustvarjalnost in inovativnost

2018-07-06: Napotki menedžerjem na začetku njihove karierne poti

2018-04-18: Sodobna paradigma obvladovanja sprememb

2018-02-27: Akademska avtonomija

2017-11-15: Obvladovati spremembe pomeni obvladovati kakovost

2017-09-25: Potovanje FOŠ od kakovosti proti odličnosti

2017-07-12: HRM – ključen proces pri obvladovanju organizacijskih sprememb

2017-06-02: Potujte z agencijo FOŠ!

2017-04-14: Regija odličnosti

2017-02-27: Vseobsežnost organizacijskih študij

2016-11-21: Voditeljstvo in stanovitnost namena

2016-10-12: Avtopoieza kot samoobnova in samorazvoj

2016-09-02: Sreča pomeni srečati samega sebe

2016-05-29: Preimenovanje TQM se bo zgodilo !?

2016-04-22: Uspešnost = kaj x kako

2016-03-18: Evropska unija, država, pokrajine in občine so organizacije!?!

2015-12-17: Organizacija v teoriji in praksi

2015-10-20: Konec kot priložnost za nov začetek

2015-07-15: Ob uspehih nagradite samega sebe

2015-05-27: Ključna je naša osredotočenost na odjemalce

2015-04-10: »Slalomska« razmerja med ljudmi

2015-03-11: Etičnost razmišljanja in delovanja

2015-02-10: Študij kot priložnost za proslavljanje dosežkov

2014-12-07: Osebna odličnost

2014-10-22: Vodenje z vizijo

2014-09-26: Zaupanje = Strokovnost x Verodostojnost

2014-07-11: Trening in prosti čas sta enako pomembna!

2014-06-13: Zakaj študij menedžmenta?

2014-05-13: Razlogi za študij

2014-03-27: Kaj bo UNM ponudila gospodarstvu in regiji?

2014-03-14: Življenje in ustvarjalnost