E-učilnica E-indeks Slovensko English

Kakovost in življenje

Tokratno razmišljanje ima svoj vzgib v prijetnem delu, pri katerem sem se v vlogi recenzenta veselil branja člankov naših magistrskih študentov na temo kakovosti življenja. Članki so nastali v sklopu predmeta z enakim naslovom ob animaciji naše zaslužne profesorice ddr. Marije Ovsenik. Ta predmet je ponujen med izbirnimi predmeti ter vsako leto tudi navdušuje naše bodoče magistre menedžmenta kakovosti.

Vsebine člankov so bile raznolike, njihova kakovost pa na nad ravnjo pričakovanj. Kot recenzent sem užival in sem pripisal predvsem tehnične predloge za izboljšanje. Ob branju sem v mislih poskušal podoživljati občutek, ki so ga študentje imeli, ko so svoja razmišljanja »zlivali« v tekst člankov. Predavateljica jih je odlično animira, usmerjala in spodbujala, študentje pa so ob pisanju člankov odlično raziskovali, reflektirali in bogatili svoj osebni ustvarjalni potencial oziroma proces spoznavanja samega sebe. 

Članki bodo objavljeni v tematski številki naše Revije za univerzalno odličnost in bodo kot taki predstavljali začetek »rastoče knjige« predmeta Kakovost življenja, ki bo z vsako novo generacijo študentov »zrasla« na račun novih prispevkov. Vsaka nova generacija bo tako imela priložnost bogatiti svoj proces spoznavanja. 

Ob vsem tem mi v mislih stalno odzvanja meni zelo ljuba definicija Dalaj Lame, ki razodeva, da je življenje definirano kot proces spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih. Če ob tem kakovost pojmujem kot proces nenehnega izboljševanja, potem »si drznem« predstaviti mojo osebno definicijo kakovosti življenja.

Menim, da svoja življenja kot kakovostna lahko pojmujejo le tisti, ki nenehno izboljšujejo svoj proces spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih. Proces spoznavanja samega sebe je sredstvo. Cilj je v prispevanju dobrobiti za druge. Nenehno moramo torej izboljševati naše procese spoznavanja samega sebe in tudi nenehno moramo izboljševati našo dobrobit za druge.

Veseli me, da na FOŠ-u v sklopu izvedbe naših študijskih programov prispevamo tudi k tem »procesom spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih«. 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan