E-učilnica E-indeks Slovensko English

Založništvo

Revije | Zborniki prispevkov Foruma odličnosti in mojstrstva | Monografske publikacije

 

Revije

 

Monografske publikacije    

Naročilo knjig (naročilnica)

Naslov dela                                                                             Avtor                         Leto izdaje
Informatizacija poslovnih procesov (e-knjiga v polnem tekstu) Dobrovoljc, Andrej 2024

HEARD - The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective: International Scientific Conference (e-izdaja v polnem tekstu)

Pucelj, Maja (ed.) 2024
Menedžment raznolikosti v izbranih gospodarskih družbah Markič, Mirko; Žula, Suzana 2023
Modelne rešitve za izboljšanje kakovosti dela Bukovec, Boris et al. 2023
Organizacijska energija sveta delavcev in odnosi z menedžmentom Božič, Mari; Gorenc Zoran, Annmarie 2023

Analiza stanja na področju računalništva v oblaku v poklicnem izobraževanju

Pucelj, Maja et al. 2023
Onderwijskader voor cloud computing - eerste deel (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Bulut bilgisim eğitim çerçevesi – birinci bölüm (e-knjiga v polnem tekstu)
Pucelj, Maja et al. 2023
Cadru educaţional privind cloud computing – prima parte (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Pedagogisk rammeverk for cloud computing - fǿrste del (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Educational Framework on Cloud Computing – second part (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Educational Framework on Cloud Computing – first part (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Obrazovni okvir za računalstvo u oblaku – prvi dio (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Izobraževalni okvir za oblačno računalništvo - prvi del (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja et al. 2023
Model avtopoietskega vodenja – II. del (empirična raziskava) Kalan, Mateja; Meško, Maja 2022
Osnove prava v organizacijskih študijah (e-knjiga v polnem tekstu) Pucelj, Maja 2022
Model intuitivnega odločanja vodij javnih komunalnih podjetjih Galič, Stanislav; Gorec Zoran, Annmarie 2022
Dolgotrajna oskrba Kavšek, Marta 2021
Menedžment dobrega počutja Betoncel, Tine 2021

Model avtopoietskega vodenja – I. del (teoretična raziskava)

Kalan, Mateja; Meško, Maja 2021
Generalizirano mehko linearno programiranje Usenik, Janez; Žulj, Maja 2021
Planetarno prebujanje Ovsenik, Jožef; Ovsenik, Marija; Lipič, Nikolaj 2021
Paradigma sodobne organizacije Ambrož, Milan 2021
Raziskovanje izzivov organizacijskih teorij Ovsenik, Marija et al. 2021
Sistemska dinamika Turnšek, Tit 2020
Ranljivosti programske opreme (e-knjiga v polnem tekstu) Dobrovoljc, Andrej 2020
Družba 5.0: Izzivi prihodnosti Bertoncel, Tine 2020
Gradniki novih organizacijskih modelov Gorenc Zoran, Annmarie et al. 2020
Vodenje in pripadnost v osnovni šoli Plešnik, Janko; Bukovec, Boris 2020
Poslovna matematika (e-knjiga v polnem tekstu) Usenik, Janez; Vidiček, Matija 2020
Poslovna statistika (e-knjiga v polnem tekstu) Usenik, Janez; Vidiček, Matija 2020
Izbrana poglavja iz matematike (e-knjiga v polnem tekstu) Usenik, Janez 2020
Vpliv uporabe managerskih orodij na donosnost podjetij Mirko Markič, Damijan Kreslin 2019
Delovni terapevt v inkluzivni šoli: trenutno stanje in smernice Lea Šuc 2019
European dilemmas of the Brexit era (e-knjiga v polnem tekstu) Alina Betlej (et al.) 2019
Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu: nove paradigme organizacijskih teorij 2018 Bukovec, Boris (ur.) 2019
Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu: nove paradigme organizacijskih teorij 2017 Bukovec, Boris (ur.) 2018
Značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacij Vinko Bogataj; Gordana Žurga; Adolf Šostar 2018
Menedžment kakovosti in odličnost zdravnikov v javnem zdravstvu Rumpf, Dean; Voga, Gorazd; Meško Štok, Zlatka 2018
Sistemi vodenja kakovosti in modeli odličnosti: ključni dejavniki (ne)uspešnega delovanja (e-knjiga v polnem tekstu) Škafar, Branko 2018
Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka Balažic Peček, Tanja; Bukovec, Boris 2018
Management varnosti pri delu, delovne razmere in gospodarska učinkovitost (e-knjiga v polnem tekstu) Pavlič, Miran; Markič, Mirko

2018

Kvalitativno raziskovanje koncepta avtopoieze v organizaciji (e-knjiga v polnem tekstu) Balažic Peček, Tanja 2018
Podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije
Ivanko, Štefan 2017
Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji Kavšek, Marta; Bogataj, David  2017
Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala v turističnem prostoru Colarič-Jakše, Lea-Marija 2017
Model McKinsey 7-S kot kazalnik odličnosti organizacije Kalan, Mateja; Meško, Maja 2017
Nova doktrina organizacije – 2.del: Preusmeritev pozornosti Ovsenik, Jožef; Ovsenik, Marija  2017
Avtopoietska organizacija Bukovec, Boris (ur.) 2017
Kakovost v slovenski javni upravi: Delovanje Odbora za
kakovost 1999-2012
Žurga, Gordana 2017
Contemporary Issues of Societal Development (e-knjiga v polnem tekstu) Kaplánová, Patrícia (ed.) 2017
Poslovne vrednote mladih v Sloveniji Pinterič, Uroš 2016
Selected topics in modern society (e-knjiga v polnem tekstu) Kaplánová, Patrícia 2016
Glocalisation of the crisis: could Slovenia survive economic
crisis better?
(e-knjiga v polnem tekstu)
Pinterič, Uroš 2016
Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu: nove paradigme organizacijskih teorij 2016
Bukovec, Boris (ur.) 2016
Pisanje strokovnih in znanstvenih del Brcar, Franc 2016
Education policy as the factor of development (e-knjiga v
polnem tekstu)
Pinterič, Uroš 2016
Spregledane pasti informacijske družbe Pinterič, Uroš 2015
Psihosocialni dejavniki tveganja za bolečino v križu pri
slovenskih poklicnih voznikih in absentizem
Kresal, Friderika; Meško, Maja 2015
Zgodovina organizacijske misli Ivanko, Šfefan 2015
Karierno načrtovanje: kako najti v sebi skriti zaklad? Turnšek Mikačić, Marija;
Ovsenik, Marija
2015
Sodobni trendi v turizmu Ovsenik, Rok 2015
Selected topics in change management (e-knjiga v polnem
tekstu)
Kaplánová, Patrícia (ur.); Pinterič, Uroš (ur.) 2015
Political legacy and youth civic engagement in Slovakia Mihálik, Jaroslav 2015
Turistični prostori različnosti: turizem, turisti in fotografska
podoba
Ambrož, Milan; Bukovec, Boris 2015
Izobraževanje za turizem v Sloveniji Ovsenik, Rok; Bukovec, Boris; Ovsenik, Marija 2015
Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu: nove paradigme organizacijskih teorij 2015
Bukovec, Boris (ur.) 2015
Kontrolna teorija sistemov: model za sistemsko razmišljanje
v sistemu zdravstvenega varstva
Mlakar, Tatjana 2014
Featuring Norden in ten episodes Czarny, Ryszard M. 2014
Sociológia mládeže Macháček, Ladislav 2014
Inter-municipal cooperation in Slovakia : the case of regions
with highly fragmented municipal structure
Klimovsky, Daniel 2014
Rethinking public policies (e-izdaja v polnem tekstu) Pinterič, Uroš 2014
Local Governance between democracy and efficiency Jüptner, Petr (et al.) 2014
Pasti razumevanja politične realnosti: pregled konceptov sodobnega političnega sistema Pinterič, Uroš 2014
Selected issues of administrative reality Pinterič, Uroš; Prijon, Lea 2013
Organizacijske paradigme: podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij Ivanko, Štefan 2012

Zborniki prispevkov Foruma odličnosti in mojstrstva