E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Splošna predstavitev FOŠ

Študijski programi fakultete:

• 1. stopnja: Menedžment kakovosti (VS)
• 1. stopnja Menedžment v turizmu (VS)
• 2. stopnja: Menedžment kakovosti (MAG)
• 3. stopnja: Menedžment kakovosti (DR)

Število študentov: 250
Število diplomantov: 261
Sodelavci: 25
Zgodovinske prelomnice:

• 2008-09-29: Akreditacija zavoda (št. odločbe: 0141-24/2007/6)
• 2008-12-22: Ustanovitev in vpis v sodni register
• 2009-10-26: Akreditacija programov (št. odločb: 6033-4/2009/9, 6033-5/2009/9 in 6033-6/2009/8)
• 2010-01-07: Vpis v razvid visokošolskih zavodov
• 2010-10-01: Začetek študija na 2. in 3. stopnji
• 2011-10-01: Začetek študija na 1. stopnji
• 2011-10-24: Pridobitev certifikata ISO 9001
• 2012-07-01: Pridobitev Erasmus listine
• 2013-03-26: Prva magistra menedžmenta kakovosti
• 2013-01-06: Prva Erasmus tuja študenta na praksi
• 2013-07-10: Prva diplomirana organizatorka
• 2013-07-16: Prva doktorica znanosti
• 2013-10-01: Prvi tuji študentje na doktorskem študiju
• 2013-12-18: Prva podeltev diplom
• 2014-06-01: Prva Erasmus tuja učitelja
• 2014-10-01: Prva Erasmus tuja študenta na izmenjavi
• 2014-10-21: Pridobitev certifikata ISO/IEC 27001
• 2014-11-17: Prvi Erasmus FOŠ študent v tujini 
• 2015-12-10: Prva izvolitev v naziv zaslužni profesor
• 2016-04-21: Odločba NAKVIS o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda FOŠ za 7 let (št. odločbe: 6031-4/2015/15)
• 2017-09-01: Pridobitev projekta Jean Monnet Chair
• 2018-09-20: Odločba NAKVIS o akreditaciji visokošolskega strokovnega študijske programa Menedžment v turizmu (št. odločbe: 6033-11/2017/15)
• 2018-12-20: Odločba NAKVIS o podaljšanju akreditacije visokošolskega strokovnega, magistrskega in doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti za nedoločen čas (št. odločbe 6034-5/2017/21)
• 2019-10-01:Začetek uvedbe kombinirane oblike študija
• 2020-10-01: Izvjanje študija na daljavo v času Covid-19

Dekan:

prof. dr. Boris Bukovec
email: boris.bukovec (at) fos-unm.si
GSM: 051/208 562
Tel: (059) 082 060

Senat:

Seje Senata FOŠ:

 Komisije Senata:

Katedre:

Upravni odbor (od 20. 02. 2020):

Akademski zbor v študijskem letu 2023/2024:

Študentski svet:

Inštitut za organizacijske študije (IOŠ):

Tajništvo: 

Jerneja Šurla Gašperšič, univ. dipl. prav.
email: jerneja.surla (at) fos-unm.si
Tel: 059 082 060

Pisarna za skupne zadeve:

Ema Husič, mag. menedž. kak.
email: ema.husic (at) fos-unm.si
tel: 059 074 164

Študentski referat:

Urška Metelko, mag. menedž. kak. 
email: urska.metelko (at) fos-unm.si
tel: 059 074 164 

Mednarodna in projektna pisarna:

Katja Kragelj Mikolič, prof. ped. in andr. (UN)
email: katja.kragelj (at) fos-unm.si
Tel: 059 082 060

Karin Zamida, dipl. org. (VS)
email: karin.zamida (at) fos-unm.si
tel: 059 082 060

Alma Elizabeta Špelko, akad. rest.
email: alma.elizabeta.spelko (at) fos-unm.si
tel: 059 082 060

doc. dr. Nadia Molek
email: nadia.molek (at) fos-unm.si
tel: 059 074 480

Knjižnica:

Vesna Grabnar, univ. dipl. bibl.
email: vesna.grabnar (at) fos-unm.si
Tel: 059 074 164

 

Uradne ure:

ponedeljek: od 8.00 do 14.00
torek: od 8.00 do 16.00
sreda: od 8.00 do 16.00
četrtek: od 8.00 do 14.00
petek: od 8.00 do 12.00

Ob dnevih fizičnih predavanj sta referat in knjižnica odprta do 16.00 ure.