E-učilnica E-indeks Slovensko English

Doc. dr (EdD, VB) Tatjana Dragovič Andersen

Andrej Dobrovoljc

Govorilne ure: po predhodni najavi preko e-maila
E-mail: tatjana (at) humancc.org, td344 (at) humancc.org

Predmeti

Ravnanje z ljudmi
Poslovni kovčing
Vodenje in organizacijska kultura
Odličnost vodenja
Učeča se organizacija in menedžment znanja
Seminar za dispozicijo

Strokovna biografija

Tatjana Dragovič Andersen je magistrirala in doktorirala v Veliki Britaniji na področju izobraževanja odraslih in na podpodročjih prenosa znanja in profesionalnega razvoja zaposlenih. Od leta 2007 poučuje in raziskuje na Univerzi v Cambridgu, Velika Britanija na področjih izobraževanja, dialoškega pristopa, ustvarjalnega vodenja, coachinga, raziskovalnh metod za »practice research«. Od leta 2015 na Univerzi v Cambridgu poučuje doktorante kvalitativne raziskovalne metode in vodi raziskovalno skupino doktorantov »Leadership, Educational Improvement and Development (LEID)«. V svoji akademski karieri je poučevala kot gostujoči predavatelj tudi na »University of Applied Sciences« v Oulu, Finska in delala kot raziskovalka-svetovalka na »The Open University« v Veliki Britaniji na področjih profesionalne identite, možnostnega mišljenja in ustvarjalnosti. Več kot 20 let deluje tudi kot priznana in večkrat nagrajena mednarodna izobraževalka in coach na področju »leadership and management«.

Raziskovalni profil

Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem razvoja voditeljstva, profesionalne identitete, dialoških pristopov, možnostnega mišljenja, ustvarjalnosti, coachinga in profesionalnega razvoja zaposlenih. Predvsem jo zanima testiranje teoretičnih modelov in konceptov v profesionalnih kontekstih poslovnega okolja v mednarodnih korporacijah in/ali v inštitucijah v javnem sektorju. V vlogi koordinatorja ali raziskovalke-svetovalke je bila vključena v več kot 10 mednarodnih raziskovalnih projektov financiranih ali iz EU skladov ali iz znanstveno razikovalnih skladov Velike Britanije.

Bibliografija (COBISS)

RRD uspešnost (SICRIS)

« Nazaj