E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mobilnost osebja

                     

                                                                             ***

1. MOBILNOST ZA POUČEVANJE

Mobilnost osebja za namen poučevanja: Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja, tako za izvedbo predavanj učnega osebja (lahko tudi v kombinaciji z usposabljanjem), kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah.

Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev → poučevanje mora trajati vsaj 8 ur na teden. Če mobilnost traja več kot 1 teden, se sorazmerno poveča število ur poučevanja.

Kako se prijavim?

Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti prijavni obrazec za mobilnost osebja (OBR-FOŠ-124), v katerem morate navesti, na kateri instituciji želite poučevati ter sporazum za poučevanje (OBR-FOŠ-094). Poleg prijavnice je potrebno priložiti tudi Europass življenjepis.

Razpis najdete tukaj.

Pri vsakem koraku prijave vam je vedno na voljo Erasmus+ koordinator, preko elektronskega naslova erasmus@fos-unm.si ali telefonske številke – (0)59 082 060 ali osebno po dogovoru.

Pomoč vam je nudena pri vseh korakih prijave.

                                                                              *** 

2. MOBILNOST ZA USPOSABLJANJE

Mobilnost osebja za namen usposabljanja: Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Trajanje: od 2 dni do 2 mesecev.

Kako se prijavim?

Za prijavo na razpis je potrebno izpolniti prijavni obrazec za mobilnost osebja(OBR-FOŠ-124), v katerem morate navesti, na kateri instituciji se želite udeležiti usposabljanja ter sporazum za usposabljanje (OBR-FOŠ-095). Poleg prijavnice je potrebno priložiti tudi Europass življenjepis.

Razpis najdete tukaj.  

Pri vsakem koraku prijave vam je vedno na voljo Erasmus+ koordinator, preko elektronskega naslova erasmus@fos-unm.si ali telefonske številke – (0)59 082 060 ali osebno po dogovoru.

Pomoč vam je nudena pri vseh korakih prijave.

 

POVZETEK KLJUČNIH IZMENJAV PO POSAMEZNIH ŠTUDIJSKIH LETIH


ARHIV 2023