E-učilnica E-indeks Slovensko English

1. Razpis za mobilnost osebja v študijskem letu 2022/2023 (Razpisno leto 2022)


Besedilo razpisa

Prijavna dokumentacija za osebje 2022/2023:
Prijavni obrazec za mobilnost osebja (pedagoškega in administrativnega)
Program mobilnosti za namen poučevanja-STA                                                                                                                            Program mobilnosti za namen usposabljanja-STT

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2022 in 31. julijem 2024.

Rok prijave je do vključno 1. 12. 2022. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

2. Razpis za mobilnost osebja v študijskem letu 2023/2024 (Razpisno leto 2023)


Besedilo razpisa

Prijavna dokumentacija za osebje 2023/2024:
Prijavni obrazec za mobilnost osebja (pedagoškega in administrativnega)
Program mobilnosti za namen poučevanja-STA                                                                                                                          Program mobilnosti za namen usposabljanja-STT

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2023 in 31. julijem 2025.

Rok prijave je do vključno 1. 12. 2023. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ