E-učilnica E-indeks Slovensko English

ERASMUS+ RAZPISI

 

1. Erasmus+ mobilnost za študij ter prakso (KA131)

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerikoli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>

 

2. Erasmus+ mobilnost osebja (KA131)

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici.

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu pri ustrezni organizaciji v tujini (STT) - se nanaša na mobilnost nepedagoškega in pedagoškega osebja z namenom strokovnega usposabljanja.

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji >>

                                                                              ***

Seznam Erasmus+ projektov KA1

Seznam zaključenih razpisov mobilnosti

                                                                              ***

OSTALI RAZPISI IN POVABILA

 

1. Štipendije za program Fulbright za leto 2023 (318. JR)

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: Štipendije so namenjene udeležencem programa Fulbright generacije 2023, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Namen in višina štipendij: Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo: sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove; štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini: 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 27. 9. 2024

 

2. Razpisi Obzorje Evropa

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

 

V primeru, da bi želeli pridobiti več informacij o mednarodnem sodelovanju, vam ponujamo nekaj zanimivih povezav:

Spletna stran Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran z informacijami o EU programih izobraževanja in usposabljanja

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Erasmus Student Network (ESN)

                                                                             ***

O aktualnih razpisih in možnostih mobilnosti vas bomo sproti obveščali preko spletne strani. Vse informacije boste tako dobili ažurno in iz prve roke, ste pa seveda vabljeni, da nas s svojimi vprašanji kontaktirate neposredno preko elektronske pošte erasmus (at) fos-unm.si ali projektna-pisarna (at) fos-unm.si.

 

Arhiv 2023