E-učilnica E-indeks Slovensko English

 ❶Razpis za mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) v študijskem letu 2022/2023 (Razpisno leto 2022)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2022/2023:

Prijavni obrazec
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2022 in 31. julijem 2024.

Rok prijave je do vključno 1. decembra 2022. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

❷ Razpis za mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) v študijskem letu 2023/2024 (Razpisno leto 2023)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2023/2024:

Prijavni obrazec
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2023 in 31. julijem 2025.

Rok prijave je do vključno 1. decembra 2023. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ

Študentska listina  SLO  / EN