Canvas Spletni referat Slovensko English

❶ Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2017/2018 (Razpisno leto 2017)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2017/2018:
Prijavni obrazec
Študijski sporazum-Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom in dijakom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina in švedščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2017 in 31. majem 2019.

Rok prijave je do vključno 15. 10. 2017. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ
Študentska listina  SLO  / EN

❷ Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov in mladih diplomantov (SMP) v študijskem letu 2018/2019 (Razpisno leto 2018)

 

Besedilo razpisa

Prijavna dokumentacija za študente 2018/2019:
Prijavni obrazec
Študijski sporazum – Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum za prakso – Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma za prakso

Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina, švedščina, hrvaščina, romunščina, bolgarščina, finščina, slovaščina in madžarščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2018 in 31. majem 2020.

Rok prijave je do vključno 15. 1. 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.