E-učilnica E-indeks Slovensko English


Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ

Študentska listina  SLO  / EN

 

❶ Razpis za mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) v študijskem letu 2021/2022 (Razpisno leto 2021)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2021/2022:

Prijavni obrazec
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom, ki odhajajo na mobilnost za prakso in bodo pri praksi uporabljali enega od navedenih jezikov kot glavni jezik poučevanja ali dela (razen naravnih govorcev) – angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvinščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovanščina, slovenščina, španščina ali švedščina (ali dodatni jeziki, ko bodo na voljo v orodju za spletno jezikovno podporo) bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na mobillnost in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času opravljanja prakse v OLS orodju. Pogoj za mobilnost je pred odhodom opravljeno spletno preverjanje znanja jezika, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. septembrom 2021 in 31. oktobrom 2023.

Rok prijave je do vključno 23. 12. 2021. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

❷ Razpis za mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) v študijskem letu 2022/2023 (Razpisno leto 2022)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2022/2023:

Prijavni obrazec
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom, ki odhajajo na mobilnost za prakso in bodo pri praksi uporabljali enega od navedenih jezikov kot glavni jezik poučevanja ali dela (razen naravnih govorcev) – angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvinščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovanščina, slovenščina, španščina ali švedščina (ali dodatni jeziki, ko bodo na voljo v orodju za spletno jezikovno podporo) bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na mobillnost in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času opravljanja prakse v OLS orodju. Pogoj za mobilnost je pred odhodom opravljeno spletno preverjanje znanja jezika, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2022 in 31. julijem 2024.

Rok prijave je do vključno 1. decembra 2022. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.