E-učilnica E-indeks Slovensko English


Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih FOŠ
Študentska listina  SLO  / EN

 

❶Razpis za študijske izmenjave (SMS) in praktično usposabljanje študentov (SMP) v študijskem letu 2019/2020 (Razpisno leto 2019)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2019/2020:
Prijavni obrazec
Študijski sporazum-Learning Agreement for Studies (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od navedenih jezikov kot glavni jezik poučevanja ali dela (razen naravnih govorcev) – angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvinščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovanščina, slovenščina, španščina ali švedščina (ali dodatni jeziki, ko bodo na voljo v orodju za spletno jezikovno podporo) bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse v OLS orodju. Pogoj za mobilnost je pred odhodom opravljeno spletno preverjanje znanja jezika, razen v ustrezno utemeljenih primerih. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2019 in 31. majem 2021.

Rok prijave je do vključno 15. 1. 2021. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.

 

❷ Razpis za mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP) v študijskem letu 2020/2021 (Razpisno leto 2020)

 

Besedilo razpisa

 

Prijavna dokumentacija za študente 2020/2021:
Prijavni obrazec
Sporazum o praktičnem usposabljanju (pripravništvo) - Learning Agreement for Traineeships (vzorec)
Navodila za izpolnjevanje sporazuma o praktičnem usposabljanju

Študentom, ki odhajajo na mobilnost za prakso in bodo pri praksi uporabljali enega od navedenih jezikov kot glavni jezik poučevanja ali dela (razen naravnih govorcev) – angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, latvinščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovanščina, slovenščina, španščina ali švedščina (ali dodatni jeziki, ko bodo na voljo v orodju za spletno jezikovno podporo) bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na mobillnost in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času opravljanja prakse v OLS orodju. Pogoj za mobilnost je pred odhodom opravljeno spletno preverjanje znanja jezika, razen v ustrezno utemeljenih primerih. 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 2020 in 31. majem 2022.

Rok prijave je do vključno 15. 11. 2020. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FOŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Več o samih pogojih si poglejte v samih razpisih ali pa se obrnite na erasmus (at) fos-unm.si.