E-učilnica E-indeks Slovensko English

Center za inovativni turizem (CIT)

V okviru IOŠ deluje Center za inovativni turizem (CIT), ki postaja dinamično gibalo strokovne, znanstvene in raziskovalne misli ter je povezovalec in soustvarjalec turistične ponudbe, zgodb, integralnih turističnih proizvodov in deležnikov v turizmu. Usmerjen je v globalni prostor ustvarjanj, svetovanj, izobraževanj in usposabljanj iz področja turizma.

CIT združuje bogat intelektualni kapital iz področja turizma, organizacije in menedžmenta, ki deluje v domačem in mednarodnem okolju ter postaja steber odličnosti in kakovosti za načrtovanje, svetovanje, vodenje, razvoj, organiziranje, motiviranje, usklajevanje, komuniciranje in implementiranje vsebin in proizvodov na prostranem turističnem polju.

CIT z realizacijo strateških ciljev soustvarja raznolika doživetja gostov na destinaciji in omogoča dobro počutje prebivalcev v lokalnih skupnostih, ki gradijo doživetij poln turistični prostor za inovativni turizem prihodnosti.

Mreža ustvarjalcev CIT izkazuje visoko kakovostno usposobljenost, osredotočenost na aktualne tematike, sodelovanje s turističnim gospodarstvom in odprtost v globalni prostor. Usmerjena je predvsem v razvoj študijskih, poslovnih in izobraževalnih programov iz projektnega menedžmenta, strateškega menedžmenta, destinacijskega menedžmenta, menedžmenta turističnih organizacij, menedžmenta turističnih proizvodov in storitev, menedžmenta človeških virov, potovalnega menedžmenta, F&B menedžmenta, zdraviliškega menedžmenta, menedžmenta turizma na podeželju in drugih vsebin. Prav tako izkazuje kakovostno produkcijo strokovnih in znanstvenih člankov, prispevkov in monografij iz predstavljenih področij.

Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT)

V okviru Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma je v ustanavljena  Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT), ki služi soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu na slovenskem in mednarodnem prostoru.

MAIT razvija vsebine inovativnega turizma ter postaja prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju turističnih destinacij v Sloveniji in svetu. Strateške usmeritve MAIT se nanašajo na promptno soustvarjanje vsebin dinamičnosti, odličnosti in kakovosti na področju animacije za mlade generacije, turistične ponudnike in goste na destinaciji ter zadovoljstvo s kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva na urejeni prometni in turistični infrastrukturi.

S povezovanjem in mreženjem deležnikov na področju turizma bo MAIT usmerjala in soustvarjala strateške vsebine raziskav, načrtovanja in razvoja turističnih prostorov in proizvodov v skladu s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, vsebinami nastajajoče Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, smernicami za razvoj turizma World Tourism Organization (UNWTO) ter potrebami globalnega turističnega gospodarstva.

MAIT bo sledila strateškim usmeritvam in programskim aktivnostim, ki bodo opredeljeni v dokumentu Strateški načrt MAIT 2017-2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odprti forumi inovativnega turizma

11.01.2018

Naslov: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
Gost: ga. Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Fotogalerija
Izjava za medije
Medijske objave:
Vir: Dolenjski list
Vir: Radio Krka
Vir: Vaš kanal

20.06.2017

Naslov: Trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in regionalnem prostoru
Gosta: g. Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije in g. Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Fotogalerija
Izjava za medije
Medijske objave:
Vir: Vaš kanal

20.03.2017

Naslov: V turizmu lahko doživite svoje sanje
Gosta: zaslužna prof. ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok Ovsenik
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Medijske objave:
Vir: Vaš Kanal
Vir: Radio Krka
Vir: Dolenjski list