E-učilnica E-indeks Slovensko English

Inštitut za inovativni turizem (IIT)

V okviru FOŠ deluje Inštitut za inovativni turizem (IIT), ki postaja dinamično gibalo strokovne, znanstvene in raziskovalne misli ter je povezovalec in soustvarjalec turistične ponudbe, zgodb, integralnih turističnih proizvodov in deležnikov v turizmu. Usmerjen je v globalni prostor ustvarjanj, svetovanj, izobraževanj in usposabljanj iz področja turizma.

IIT združuje bogat intelektualni kapital iz področja turizma, organizacije in menedžmenta, ki deluje v domačem in mednarodnem okolju ter postaja steber odličnosti in kakovosti za načrtovanje, svetovanje, vodenje, razvoj, organiziranje, motiviranje, usklajevanje, komuniciranje in implementiranje vsebin in proizvodov na prostranem turističnem polju.

IIT z realizacijo strateških ciljev soustvarja raznolika doživetja gostov na destinaciji in omogoča dobro počutje prebivalcev v lokalnih skupnostih, ki gradijo doživetij poln turistični prostor za inovativni turizem prihodnosti.

Mreža ustvarjalcev IIT izkazuje visoko kakovostno usposobljenost, osredotočenost na aktualne tematike, sodelovanje s turističnim gospodarstvom in odprtost v globalni prostor. Usmerjena je predvsem v razvoj študijskih, poslovnih in izobraževalnih programov iz projektnega menedžmenta, strateškega menedžmenta, destinacijskega menedžmenta, menedžmenta turističnih organizacij, menedžmenta turističnih proizvodov in storitev, menedžmenta človeških virov, potovalnega menedžmenta, F&B menedžmenta, zdraviliškega menedžmenta, menedžmenta turizma na podeželju in drugih vsebin. Prav tako izkazuje kakovostno produkcijo strokovnih in znanstvenih člankov, prispevkov in monografij iz predstavljenih področij.

Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT)

V okviru Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma je v postopku ustanavljanja  Mednarodna akademija za inovativni turizem (MAIT), ki bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu na slovenskem in mednarodnem prostoru.

MAIT bo razvijala vsebine inovativnega turizma ter postajala prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju turističnih destinacij v Sloveniji in svetu. Strateške usmeritve MAIT se bodo nanašale na promptno soustvarjanje vsebin dinamičnosti, odličnosti in kakovosti na področju animacije za mlade generacije, turistične ponudnike in goste na destinaciji ter zadovoljstvo s kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva na urejeni prometni in turistični infrastrukturi.

S povezovanjem in mreženjem deležnikov na področju turizma bo MAIT usmerjala in soustvarjala strateške vsebine raziskav, načrtovanja in razvoja turističnih prostorov in proizvodov v skladu s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, vsebinami nastajajoče Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, smernicami za razvoj turizma World Tourism Organization (UNWTO) ter potrebami globalnega turističnega gospodarstva.

MAIT bo sledila strateškim usmeritvam in programskim aktivnostim, ki bodo opredeljeni v dokumentu Strateški načrt MAIT 2017-2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesenska šola FOŠ 2019: TVI - Turistično vodenje in informiranje, destinacija Dolenjska in Bela krajina (jesen 2019)

Program
Izvajalci
Informativna prijava

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odprti forumi inovativnega turizma

11.01.2018

Naslov: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
Gost: ga. Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Fotogalerija
Izjava za medije
Medijske objave:
Vir: Dolenjski list
Vir: Radio Krka
Vir: Vaš kanal

20.06.2017

Naslov: Trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in regionalnem prostoru
Gosta: g. Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije in g. Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Fotogalerija
Izjava za medije
Medijske objave:
Vir: Vaš kanal

20.03.2017

Naslov: V turizmu lahko doživite svoje sanje
Gosta: zaslužna prof. ddr. Marija Ovsenik in prof. dr. Rok Ovsenik
Moderator: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Vabilo
Medijske objave:
Vir: Vaš Kanal
Vir: Radio Krka
Vir: Dolenjski list