E-učilnica E-indeks Slovensko English

Mednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za odličnost vodenja in razvoj (ITRC LEAD)

Vizija

V roku petih let od začetka delovanja bo ITRC LEAD postal vodilni raziskovalni center na svojem področju, najprej v Sloveniji in nato v celotni regije osrednje Evrope.

Poslanstvo

Ustvarjanje široke platforme za raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in razvoj konceptov odličnosti vodenja in omogočanja pogojev za razvoj voditeljev prihodnosti.

Organizacijska struktura

Raziskave

Aktualno

 

Fakulteta za organizacijske študije ponuja študijske programe s prepletom različnih vidikov poslovne odličnosti, med drugim tudi odličnost vodenja.

Z namenom izboljševanja raziskovanja in izobraževanja na področju odličnosti vodenja, je bil ustanovljen Mednarodnei transdisciplinarni raziskovalni center za odličnost vodenja in razvoj (ITRC LEAD) kot spodbujevalec doseganja raziskovalne in izobraževalne odličnosti na področju odličnosti vodenja.

Namen ITRC LEAD je spodbujati interdisciplinarnost, multidisciplinarnost in transdisciplinarnost raziskovanja na področju odličnosti vodenja in razvoja z omogočanjem podpore in promoviranja sodelovanja pri raziskovalnih projektih na lokalni in globalni ravni, kot tudi z deljenjem rezultatov raziskovalnih študij s ciljem obogatitve znanja na področju odličnosti vodenja.

Cilj ITRC LEAD je nadgraditi študijske programe in obstoječe oblike izobraževanja, kot tudi privabiti ugledne strokovnjake iz domačih in mednarodnih inštitucij z namenom izvedbe pomembnih raziskovalnih projektov s področja odličnosti vodenja in objave odmevnih znanstvenih prispevkov - člankov v uglednih mednarodnih revijah in samostojnih prispevkov v monografijah na temo odličnosti vodenja.