E-učilnica E-indeks Slovensko English

Članstvo in organizacijska struktura centra LEAD

 

Ustanovni člani:

Vodja centra:

Namestnik vodje centra:

Administrativna podpora:

  • doc. dr. Maja Pucelj

Posvetovalni odbor:

Člani centra:

  • prof. dr. Boris Bukovec
  • mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.
  • Božidar Lenarčič, pred.
  • Mihaela Pečnik, pred.
  • Irena Potočar Papež, pred.
  • mag. Nataša Šterk, pred.