E-učilnica E-indeks Slovensko English

Članstvo in organizacijska struktura centra LEAD

 

Ustanovni člani:

Vodja centra:

Namestnik vodje centra:

Administrativna podpora:

  • Katja Kragelj Mikolič

Posvetovalni odbor