E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Študijski programi Menedžment kakovosti

Programi Menedžment kakovosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu so zasnovani na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme, ki so prepoznani v usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalce, voditeljstvu in stanovitnosti namena, upravljanju s procesi in dejstvi, vključevanju zaposlenih, stalnem izboljševanju in inovativnosti, obojestransko koristnih partnerstvih in čedalje pomembnejši družbeni odgovornosti organizacij.

Informativna prijava


Študijski programi Menedžment kakovosti so usmerjeni za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra na področju organizacijskih študij, s poudarkom na razvoju kompetenc, potrebnih za nenehno obvladovanje in razvoj kakovosti ter poslovne odličnosti.

Visokošolski strokovni študijski program (VS) Menedžment kakovosti


Magistrski študijski program (MAG) Menedžment kakovosti


Doktorski študijski program (DR) Menedžment kakovosti