Canvas Spletni referat Slovensko English
Poletna šola FOŠ 2019: Sistem vodenja kakovosti >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>Konferenca NPOT 2019 - 25. april 2019 >>

Študijski programi Menedžment kakovosti

Programi Menedžment kakovosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu so zasnovani na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme, ki so prepoznani v usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalce, voditeljstvu in stanovitnosti namena, upravljanju s procesi in dejstvi, vključevanju zaposlenih, stalnem izboljševanju in inovativnosti, obojestransko koristnih partnerstvih in čedalje pomembnejši družbeni odgovornosti organizacij.

Informativna prijava


Študijski programi Menedžment kakovosti so usmerjeni za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra na področju organizacijskih študij, s poudarkom na razvoju kompetenc, potrebnih za nenehno obvladovanje in razvoj kakovosti ter poslovne odličnosti.

Visokošolski strokovni (VS) študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti

Podiplomski študijski program druge stopnje (MAG) Menedžment kakovosti

Podiplomski študijski program tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti