E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena za razvoj znanja, izmenjavo idej, spodbujanje kulturne raznolikosti in internacionalizacijo organizacij. V današnjem globaliziranem svetu je pomen povezovanja z drugimi visokošolskimi ustanovami in študenti iz različnih držav vse bolj nujen in prepoznan.

Ena od ključnih prednosti mednarodnega sodelovanja na fakulteti je možnost mobilnosti študentov in osebja. Študentje lahko obiščejo različne organizacije v tujini in tam nadgradijo svoje znanje ter izkušnje. S tem pridobijo vpogled v drugačne učne metode, različne perspektive, nove načine razmišljanja in praktične izkušnje. Prav tako se lahko srečajo z drugimi kulturami, jezikom in tradicijami, kar jim omogoča osebno rast in razvoj medkulturne kompetence.

Poleg tega na FOŠ spodbujamo tudi znanstveno raziskovanje in inovacije. Sodelovanje med raziskovalci, učitelji in nepedagoškim osebjem iz različnih držav omogoča izmenjavo najnovejših dosežkov in metod ter skupno reševanje izzivov. Skupni projekti in raziskave prispevajo k povečanju znanja na različnih področjih in omogočajo inovacije, ki lahko koristijo tako lokalnim kot globalnim skupnostim.

Mednarodne mobilnosti omogočajo študentom in osebju, da preživijo določeno obdobje študijskega ali raziskovalnega dela ali usposabljanja v tujini in s tem prispevajo k dvigu kakovosti izobraževanja in omogočajo deljenje najboljših praks in metod dela.

Izvedi več: 

      

                                        

KONTAKT:

Email: erasmus (at) fos-unm.si

Telefon: +386 (0)59 082 060