E-učilnica E-indeks Slovensko English

Certifikati FOŠ

FOŠ je z namenom udejanjanja svojega poslanstva:»Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.« v sklopu Izobraževalnega središča razvil inovativno shemo pridobivanja "Certifikatov FOŠ". Ta shema je prvenstveno namenjena študentom naše fakultete, kot tudi študentom ostalih domačih in tujih visokošolskih zavodov. Vanjo se lahko vključujejo tudi ostali zunanji udeleženci, med katere še posebej želimo povabiti naše morebitne študnete.

Ustrezen certifikat se pridobi na podlagi uspešno zaključene Poletne oziroma Zimske šole. V shemo certifikatov FOŠ vključujemo tiste certifikate, ki so trenutno na trgu najbolj zaželeni in iskani ter ponujajo dodaten dokaz za pridobljene kompetence. Pri tem sledimo usmeritvi, da vsebinsko certifikati FOŠ sovpadajo s tržnimi certifikati, a ob tem poudarjamo, da jih izdajamo kot akdemska institucija.

Izobraževalni center FOŠ vodi register prejemnikov certifikatov ter skrbi za njiho tekoče obnavljanje.

Seznam certifikatov FOŠ

Certifikati FOŠ:

Izobraževanje:

Notranji presojevalec

Poletna šola FOŠ 2022: Sistem ravnanja z okoljem
Poletna šola FOŠ 2021: Sistem vodenja kakovosti
Poletna šola FOŠ 2019: Sistem vodenja kakovosti
Poletna šola FOŠ 2017: Sistem vodenja kakovosti
Poletna šola FOŠ 2015: Sistem vodenja kakovosti
Poletna šola FOŠ 2013: Sistem vodenja kakovosti
Poletna šola FOŠ 2012: Sistem vodenja kakovosti

Animator družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja organizacije Zimska šola 2023: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj
Animator poslovne odličnosti 

Poletna šola 2020: Poslovna odličnost
Poletna šola 2018: Poslovna odličnost

Animator odličnosti vodenja

Zimska šola 2022: Osebna odličnost
Zimska šola 2020: Osebna odličnost

Vodja projektne naloge Poletna šola FOŠ 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
Pripravljen za Evropo Evropska poslovna šola 2018/2019
Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju Ustvarjalncica Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju 2108
Vinski svetovalec Ustvarjalnica Umetnost sožitja vin in kulinarike 2018
Organizator turističnih prireditev Ustvarjalnica Organizacija atraktivne prireditve 2018
Pripovedovalec zgodb Ustvarjalnica Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe 2018