E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2014

 Poletna šola 2014 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Centra za izobraževanje in svetovanje, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter zaposlenim in drugim zainteresiranim z namenom pridobivanja uporabnega znanja iz področja projektnega menedžmenta. S Poletno šolo želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz področja projektnega menedžmenta in negospodarstva kot tudi s drugimi visokošolskimi zavodi.

 Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

Na Poletni šoli 2014 se boste srečali z procesnimi pristopi pri obvladovanju projektov in teoretičnimi spoznanji številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do uspešno izvedenih projektih. Ker bo v Poletni šoli poudarek tudi na predstavitvi najboljših praks projektnih pisarn (Racio razvoj d.o.o., RIC Novo mesto, TPV, d.d. in DRPD Novo mesto) smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

Splošni cilji:

  • Izboljšati zadovoljstvo študentov FOŠ in zaposlenih ter povečati njihovo pripadnosti FOŠ.
  • Izboljšanju zaposljivosti udeležencev poletno-zimskih šol.
  • Omogočiti dodatno izobraževanje študentom FOŠ, študentom drugih VŠZ in ostalim zainteresiranim.
  • Omogočiti mreženje z najboljšimi strokovnjaki.
  • Omogočiti vpogled v najboljše prakse institucij javnega in zasebnega prava.
  • Omogočiti pridobivanje kreditnih točk po ECTS.
  • Povečati vpetost FOŠ v okolje.
  • Prispevati k promociji FOŠ.
  • Spodbuditi sodelovanje FOŠ s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi VŠZ doma in v tujini.
  • Prispevati k izboljševanju kakovosti dela in dvigu kulture kakovosti.