Canvas Spletni referat Slovensko English

Program

Poletna šola FOŠ 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
(2014-06-02 do 2014-06-20)

Ponedeljek, 2. junij 2014
PredavateljUra
Odprtje poletne šole in nagovor dekana
izr. prof. dr. Boris Bukovec 16:00-16:15
Finančna perspektiva EU in oblike financiranja s sredstvi iz proračuna EU
dr. Lorena Korošec 16:15-18:00
Pridobivanje sredstev v različnih institucionalnih okvirjih
dr. Daniel Klimovsky
18:00-20:00
Sreda, 4. junij 2014
PredavateljUra

Osnove projektnega vodenja projektov:
- Projekti in projektno vodenje
- Struktura evropskih projektov
- Projektna metodika in projektni ciklus
- Projekti in mrežni načrt, kritična pot ter Ganttogram
- Elementi in veščine projektnega vodenja

dr. Lorena Korošec
16:00-19:00
Predstavitev najboljših praks projektnih pisarn – primer Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD)
Branka Bukovec
19:00-20:00
Petek, 6. junij 2014
PredavateljUra

Faza inicializacije ali programiranja projekta
- Identifikacija evropskih in regionalnih izzivov
- Identifikacija lastnih podjetniških izzivov
- Povezovanje evropskih oz. regionalnih usmeritev z lastnimi cilji

dr. Lorena Korošec
16:00-17:30

Faza identifikacije projekta
- Izbira projektne ideje
- Konzerviranje projektne ideje
   - Idejni osnutek
   - Logični okvir
   - Terminski načrt aktivnosti (Ganttogram)
   - Finančni oris projekta
- Identifikacija primernega razpisa
- Iskanje partnerjev

dr. Lorena Korošec 17:30-19:00
Predstavitev najboljših praks projektnih pisarn – primer TPV d.d. Matej Jevšček 19:00-20:00
Ponedeljek, 9. junij 2014
PredavateljUra

Faza formuliranja projekta
- Priprava in izpolnitev razpisne dokumentacije

dr. Lorena Korošec
16:00-17:30

Faza financiranja projekta
- Evalvacija s strani naročnika
- Pogajanja z naročnikom
- Podpis pogodbe o izvajanju projekta

dr. Lorena Korošec 17:30-19:00
Navodila za izdelavo projektne naloge dr. Lorena Korošec 19:00-20:00
Sreda, 11. junij 2014
PredavateljUra

Faza izvajanja projekta- administrativno, vsebinsko in finančno vodenje projektov
- Integracijsko vodenje
- Vodenje vsebine in obsega
- Nadzor nad stroški, časom in človeškimi viri
- Upravljanje tveganj

dr. Lorena Korošec
16:00-18:00

Faza evalvacije - vrednotenja projekta
-Interno vrednotenje in vrednotenje s strani naročnika

dr. Lorena Korošec 18:00-19:00
Predstavitev dispozicije projektne naloge in refleksija dr. Lorena Korošec 19:00-20:00
Petek, 13. junij 2014
PredavateljUra
Predstavitev najboljših praks projektnih pisarn – primer Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Meta Gašperšič
16:00-17:00

Finančno vodenje projekta:
- Načrtovanje projekta – upravičeni in neupravičeni stroški
- Finančno vodenje projekta – upravičeni in neupravičeni stroški projekta, finančna navodila (računovodski vidiki: stroškovno mesto projekta, upravičeni in neupravičeni stroški, obračun posameznih stroškov, zahtevki za izplačilo)
- Finančna dokumentacija (dokazila za stroške dela, potovanja, materialni stroški, režijski stroški, stroški za opremo, podizvajalci…)
- Obvladovanje sprememb v projektu (dejavnosti, partnerji, proračun, navodila …)
- Spremljanje kakovosti projektov

Metod Pavšelj
Meta Gašperšič
dr. Boris Bukovec

17:00-20:00
Ponedeljek, 16. junij 2014
PredavateljUra
Predstavitev najboljših praks projektnih pisarn – primer Racio Razvoj d.o.o.
mag. Karmen Gorišek
16:00-17:00

Kompetence sodelavcev projektnega tima
- Akcijsko učenje kot orodje razvoja kompetenc tima
- Ključne značilnosti sodelavcev v projektnem timu
- Timske vloge
- Moč evalvacije pri razvoju kompetenc tima

Alenka Brod, univ. dipl. soc.
Matjaž Ahac, univ. dipl. soc.
dr. Boris Bukovec

17:00-20:00
Petek, 20. junij 2014
PredavateljUra
Preverjanje znanja

dr. Lorena Korošec
dr. Boris Bukovec

16:00-17:00
Predstavitve in zagovor projektnih nalog po skupinah

dr. Lorena Korošec
dr. Boris Bukovec

dr. Annmarie Gorenc Zoran

17:00-19:30
Zaključek poletne šole in nagovor dekana
dr. Boris Bukovec 19:30-20:00
Večerja in neformalno druženje