E-učilnica E-indeks Slovensko English

Projekti

Na FOŠ v skladu s Pravilnikom o znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (SA-FOŠ-002)  izvajamo 3 vrste projektov: interne, tržne in projekte po razpisih.

Interni projekti

  Razpis internih projektov oziroma znanstveno raziskovalnih tem v okviru diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog študentov FOŠ

 

Doktorski projekti

 

Tržni projekti

2011-04-12 Kakovost in organizacijski razvoj RIC NM

 

Projekti po razpisih

 

2022-11-01 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije CERV-2022-CITIZENS-CIV (Call for proposals on citizens’ engagement and participation) za projekt HEARD (The impact of COVID-19 crisis on diverse democratic perspectives through gender perspective)
2022-09-01 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije CERV-2022-CITIZENS-CIV (Call for proposals on citizens’ engagement and participation) za projekt EnEnWomen (Encouraging Women Participation in Times of Pandemic)
2021-11-15 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije Erasmus+ KA220 - Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus +, za projekt A-CCT - Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education
2021-11-08 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA131 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2021
2021-03-15 Prijava in pridobitev sredstev v okviru 6. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020
2020-10-21 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA2-201 - Strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus +, za projekt A New Approach in English Education: Gamification
2020-08-11 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2020
2020-02-07 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«
2020-01-20 Pridobitev sredstev v okviru javnega razpisa "Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020", 3. odpiranje
2019-11-27 Pridobitev sredstev na JR Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022
2019-09-26 Pridobitev sredstev na 278. javnem razpisu - Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
2019-07-18 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2019
2019-07-02 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA2-202 - Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus +, za projekt WELLy: Introducing the Job Profile of a Manager for Work Well-being to Prevent and Combat Work-related Stress
2019-06-12 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-107 - Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami v okviru programa Erasmus +
2019-05-09 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2019
2019-02-12

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

2018-12-20 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 za publikacijo Izzivi prihodnosti
2018-12-20 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 za publikacijo Revija za univerzalno odličnost
2018-05-10 Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdaje treh znanstvenih monografij v letu 2018
2018-04-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
2018-02-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2017/18 (zaključen 2018-09-15)
2018-01-30 Pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1-103 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2018
2017-05-10

Prijava in pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdaje šestih znanstvenih monografij v letu 201 7 (zaključen 2017-12-31)

2017-06-30

Sodelovanje pri prijavi na javni razpis Interreg Europe

2017-02-23 Prijava na javni razpis Jean Monnet Activities-Jean Monnet Modules
2017-02-23 Ppridobitev sredstev v okviru razpisa Jean Monnet Activities-Jean Monnet Chairs
2017-02-10 Prijava in pridobitev sredstev v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016
2017-02-09 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) (zaključen 2018-09-01)
2017-01-31 Prijava in pridobitev sredstev v okviru razpisa akcije KA1 Individualna mobilnost študentov in osebja med državami programa v okviru programa Erasmus+ za pogodbeno leto 2017

Arhiv 2016

Arhiv 2015

Arhiv 2014

Arhiv 2013

Arhiv 2012

Arhiv 2011