E-učilnica E-indeks Slovensko English

Pridobitev sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanje znanstvenih monografij v letu 2021

 

Tip projekta: Projekt po razpisu ARRS, Založniška dejavnost

Status: Odobren

Datum začetka: 1.1.2021

Datum zaključka: 31.12.2021

Nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Sodelavci: Vesna Grabnar

* * *

ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:


Na podlagi zgoraj navedenega FOŠ v letu 2021 izdajamo naslednje znanstvene monografije:

  1. Janez Usenik - Generalizirano mehko linearno programiranje;
  2. Milan Ambrož - Paradigma sodobne organizacije;
  3. Tine Bertoncel - Menedžment dobrega počutja;
  4. Marta Kavšek - Dolgotrajna oskrba;
  5. Maja Meško - Model avtopoietskega vodenja – I. del (teoretična raziskava);
  6. Jožef Ovsenik - Planetarno prebujanje;
  7. Marija Ovsenik - Raziskovanje izzivov organizacijskih teorij.