E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študenti o FOŠ

Iskrena hvala vsem sodelavcem na fakulteti za vso prilagodljivost v zvezi z našimi željami in urnikom. In tudi sicer, kljub temu, da smo relativno malo prisotni na fakulteti, imam res občutek, da vsakega od nas sprejemate kot človeka, kot osebo, da nismo "številke", kot se to dogaja na večjih fakultetah. Hkrati pa nam dajete na vsakem koraku vedeti, da želite ohraniti visok nivo na vseh področjih, kar zelo spoštujem, saj daje tudi nam, kot doktorandom FOŠ-a, večjo kredibilnost.

Iskrena hvala za ves vaš trud, veselim se nadaljnjega sodelovanja. (Tadeja Krišelj, doktorska študentka)

 ***

Rada se spominjam časa mojega študija na  fakulteti, kjer sem spoznala tudi druge, odlične profesorje in predavatelje, še posebej pa mentorja, prof. dr. Uroša Pinteriča. Vsi so nas spodbujali h kritičnem razmišljanju, presoji na osnovi argumentov ter razvijanju idej, to pa smo (upam, da večina) dobro uporabili pri našem delu v podjetjih in drugje. (Mihaela Rudar Neral, diplomantka DR)

***

K doktorskemu študiju na FOŠ me je pritegnil program Menedžment kakovosti, saj kakovost vse bolj povezujemo in doživljamo v povezavi s človekovimi potrebami, hotenji in pričakovanji. Hitrim spremembam lahko sledimo in se jim prilagodimo le s pridobivanjem novih znanj, ki nam ob praktičnem delu pomagajo izboljševati kakovost dela in življenja posameznikov, organizacij in skupnosti. (mag. Mari Božič, študentka DR)

 ***

Z vpisom na FOŠ v Novem mestu sem si zelo razširila obzorje znanja. Že sam pomen besede kakovost sedaj dojemam z vidika različnih perspektiv. Z načinom študija sem zelo zadovoljna. Predavanja potekajo v popoldanskem času, med tednom, tako lahko čas ob koncu tedna posvetim družini. Predavatelji so dostopni, odprti in kar veliko šteje, da imajo bogate izkušnje v stroki. Veliko mi pomeni tudi to, da lahko študiram v lokalnem okolju, in tako ne izgubljam časa in denarja za prevoz v prestolnico. Odnosi med študenti so prijateljski in vesela sem, da sem lahko del izjemne ekipe- vodstva, predavateljev in študentov na FOŠ v NM. (Helena Sekula, študentka VS)

***

Odločitev za nadaljevanje študija po 15 letih dela je bila težka, saj si nisem točno predstavljal usklajevanja vseh družinskih ter službenih obveznosti z vsemi študijskimi obveznostmi. Vendar so se mešani občutki že ob prvih študijskih urah razblinili, saj so se obravnavane teme v študijskem programu Menedžmenta kakovosti skladale z osebnimi pričakovanji, tako za osebno in karierno rast. Študij na FOŠ mi je dal dodatno širino, nove poglede ter predvsem nove pristope za obravnavanje aktalnih tem s področja obvladovanja kakovosti in vodenja ljudi. Profesorji so s svojim profesionalnim ter tudi izjemno osebnim pristopom dodali še tisto dodatno poziivno energijo študiju na FOŠ, tako da lahko zaključim, da je študij Menedžmenta kakovosti na FOŠ ena najboljših odločitev v mojem življenju. (Robert Ajdič, diplomant MAG)

***

Ko sem se odločila za študij na Fakulteti za organizacijske študije sem vedela, da mi bo ob zahtevni službi in družini velik izziv. A vlekla me je želja po novih znanjih, ki mi danes pomagajo dosegati večjo osebno in poslovno odličnost. Nova znanja tako uporabljam vsak dan, z njimi ustvarjam prijetno delovno okolje, saj se zavedam, da lahko le z zadovoljnimi sodelavci nudimo dober servis občanom. (Polona Kambič, diplomantka MAG)

***

Študij ob delu mi je dal širino znanja in pogledov za delo v organizaciji, katere tudi uporabljam v podjetju. Sprva je bilo naporno, ko pa sem začel uporabljati znanje v praksi, sem si želel samo še več znanja, vaj, učenja in pogovorov. FOŠ je zelo prilagodljiv in ga priporočam vsem, ki si želijo v podjetju delati kakovostno, transparentno, etično, moralno, predvsem pa se razvijati v kvalitetnega menedžerja. Nadgrajujte svoje znanje. (Igor Novak, študent VS)

 ***

Skozi svoj študij na FOŠ sem se prepričal v izjemno odzivnost in proaktivnost celotnega osebja na fakulteti, kar mi je zagotovo pomagalo pri organizaciji in izvedbi lastnih študijskih obveznosti. (mag. Ivan Erenda, študent DR)

***

Študij na FOŠ mi je všeč predvsem zaradi možnosti sodelovanja v zanimivih projektih, osebnega pristopa in hitre odzivnosti tako predavateljev kot referata, uporabnosti predavanj in spodbujanja timskega dela. Pika na »i« pa je zagotovo možnost študijske izmenjave ali opravljanje pripravništva v tujini. (Mira Dim, študentka VS)

 

***


Po končanem študiju na FOŠ je moje dojemanje organizacije in menedžmenta kakovosti drugačno - celovito in poglobljeno. To omogoča več priložnosti in kompetentno obvladovanje izzivov poslovnega okolja, v katerem sem zaposlen. Ob tem lahko osebno paradigmo udejanjam tudi v akademskem svetu. (dr. Milan Simončič, diplomant DR)

***

Za podiplomski študij Menedžmenta kakovosti na FOŠ NM sem se odločila zaradi vse bolj pomembnih dodatnih znanj s področja kakovosti in odličnosti. Gre za program, ki je naravnan in prilagojen tako, da se nanj lahko vpišejo tudi študenti, ki so zaključili različne programe dodiplomskih smeri in ni nujno, da je zaključena smer s področja ekonomskih ved. Kot diplomirana medicinska sestra menim, da bom lahko pridobljena znanja uporabljala na področju katerem delujem. Glede na to, da poslovni sistem vse bolj teži k vzpostavljanju in uporabi modelov za celovito obvladovanje kakovosti sem prepričana, da je vpis na podiplomski program Menedžmenta kakovosti prava izbira za vse tiste, ki si želijo razširiti obzorja znanja kakovosti in odličnosti. Sam študij mi je bil všeč zaradi veliko individualnih pristopov s strani dobrih predavateljev. Komunikacija poteka na prijaznem, korektnem in spoštljivem nivoju. (Anita Mujakić, študentka MAG)

***

V času študija sem pridobila veliko uporabnega dodatnega znanja.

Vesela sem, da sem v tem času spoznala krasne, prijazne in zanimive predavatelje, katerih se bom z veseljem spominjala.

Študij na FOŠ-u bo vedno del prijetnih spominov mojega življenja. (Damjana Polovič, študentka VS)


***

Na naši fakulteti FOŠ Novo mesto mi je všeč samostojen doktorski študij. V treh letih študija sem se tako naučila samodiscipline pri pisanju znanstvenega dela, še vedno pa so mi vsi zaposleni in moj mentor stali ob strani, ko sem potrebovala njihovo pomoč. Z izpiti, predavanji in kolokviji so mi dajali smernice in znanje, ki sem ga potrebovala za nalogo, ki jo pišem. Tudi administracija mi je vedno na voljo, kar še posebej cenim. Na moja vprašanja odgovorijo hitro in strokovno. Za to se vsem zahvaljujem! (Jasna Lavrenčič, študentka DR)

***

V času študija sem pridobil vrsto pozitivnih izkušenj in misli. Posebej mi je bilo všeč, ko se nakateri predavatelji niso ravnali le po knjigi, temveč so podali kakšen življenjski primer ali misel, ki bi nam v prihodnje morebiti prišel prav. Na takšen način nam je nekako vzbudil zanimanje za predmet, za kar menim, da bi takšni predavatelji morali biti za vzor vsem. (Miloš Škorc, študent VS)

***

Sem študent 1. letnika Fakultete za organizacijske študije in sem s študijem na fakulteti zelo zadovoljen. Osebje na fakulteti razpolaga z obilo znanja in izkušnjami, katere prenaša na nas, študente, bodoče diplomante, magistre in doktorje. Študij na Fakulteti za organizacijske študije bi priporočil vsem, ki jih zanima menedžment in si želijo svojo kariero razvijati v tej smeri. (Dejan Brakočević, študent VS)

***

Današnja družba od nas zahteva vedno več znanja in vedno večje premike na vseh področjih. Tudi sama vedno iščem več, in to več je znanje, ki nam daje moč, da postanemo samozavestnejši, bolj uspešni in samoiniciativni. Zame znanje predstavlja tudi temelj oziroma osnovo pri doseganju lastnih ciljev. Zaradi svoje želje po pridobitvi novega znanja in osebnostne rasti, sem se odločila za študij na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Ponujali so zanimiv program s področja menedžmenta kakovosti in izvedbo predavanj v Novem mestu, kar je bilo zame zelo pomembno. Celotno izobraževanje je bilo zanimivo in je potekalo po predvidenih urnikih, tako da sem lahko usklajevala svoje službene in učne obveznosti. Predavatelji so bili korektni, dostopni, odzivni in pošteni. Vse pohvale vodstvu fakultete in vsem strokovnim delavcem za celotno pomoč v času izobraževanja in vedno prijazno besedo. Sam študij je zahteval od mene ves moj prosti čas, veliko samodiscipline in seveda učenja. Brez tega uspeha ne bi bilo. Zelo sem bila vesela, ko sem opravila še zadnjo obveznost – zagovor diplomske naloge in si dokazala, da ves trud ni bil zaman in da zmorem več. Pridobila sem si koristna in predvsem uporabna strokovna znanja. V času študija sem spoznala prekrasne sošolke in sošolce. Vedeli smo si popestriti večere po zaključenih predavanjih, izmenjevali smo si mnenja, zapiske, znanje in se med seboj vzpodbujali. Z nekaterimi smo ostali nerazdružljivi prijatelji. (Zdenka Lunar, študentka VS)

***

Urnik na fakulteti je zelo fleksibilen in prilagodljiv. Izpiti so sproti in ne vsi hkrati. Na referatu so zelo prijazni in razumljivi glede katerekoli zadeve. (Pavlič Barbara, študentka VS)