E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vpetost v okolje

 

Za sodelovanje s Fakulteto za organizacijske študije smo se odločili, ker s svojim delovanjem sledijo našim vrednotam ODLIČNOSTI, USTVARJALNOSTI, SODELOVANJA, ODZIVNOSTI in UČINKOVITOSTI. Vse to smo v praksi preizkusili večkrat in vedno smo bili zadovoljni. S svojim znanjem in odprtim pristopom smo vedno našli rešitev. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje in ga priporočamo tudi drugim. (Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto)

 

***

Upravna enota Novo mesto s Fakulteto za organizacijske študijo v Novem mestu sodeluje vse od njihove ustanovitve dalje. Sodelovanje poteka predvsem pri organizaciji Poletne šole ki jo izvaja fakulteta in v okviru katere smo predstavili poslovanje Upravne enote Novo mesto, državnega organa, ki v okviru svojega poslanstva vodi upravne postopke in izvaja druge upravne naloge iz državne pristojnosti na lokalnem nivoju. Dodano vrednost pa predstavlja tudi izmenjava mnenj in dobrih praks. Fakulteto za organizacijske študijo v Novem mestu cenimo kot zanesljivega in odgovornega partnerja, ki širi kulturo odličnosti ter tako prispeva svoj delež k mozaiku poslovne odličnosti na Dolenjskem. (Mateja Sotler Štor, Načelnica UE Novo mesto)

***

Našo vizijo ''Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.'' lahko uresničujemo zgolj s pomočjo partnerjev kot je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu. Skupne so nam vrednote kot so odličnost, strokovnost, spoštovanje, poštenost in kreativnost ter brezpogojna vera v kakovost, zato si vzajemno podporo delovanju že vrsto let z veseljem izkazujemo. Predstavniki in študenti FOŠ se namreč aktivno udeležujejo naših dogodkov in posvetov, ostajajo z nami kot člani tudi po zaključenem študiju, vodstvo SZKO pa se vsako leto med drugim udeleži podelitve diplom FOŠ diplomantov. V zadnjem obdobju nam je bila tudi skupna priprava projektnih izhodišč za udejanjanje strategije odličnosti v RS. (Marko Lotrič, predsednik SZKO)

***

Poslovni uspeh je danes, morda še izraziteje kot v preteklih letih, povezan z znanjem in inovativnostjo, tudi sposobnostjo, kako multidisciplinarna znanja združiti v enoten tim sodelavcev, ki bodo s svojo kreativnostjo sposobni razvijati in tržiti poslovno, trajnostno in družbeno uspešne ideje. Tega se v Adrii Mobil zavedamo, zato aktivno sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, tako na področju Dolenjske kot celotne Slovenije, ter skupaj z njimi nadgrajujemo svoje kompetence ter tako razvijamo našo poslovno odličnost. Med fakultetami, s katerimi nas že vrsto let povezuje ustvarjalno sodelovanje, je zagotovo Fakulteta za organizacijske študije, s katero sodelujemo na področju promocije odličnosti, vključevanja zaposlenih v kakovosten izobraževalni program, predvsem pa fakulteto odlikujejo odlični posamezniki in strokoven kader, ki se zaveda, da je znanje temelj, ki ga je nenehno potrebno dokazovati in izpolnjevati tudi skozi sodelovanje z gospodarstvom. (Mojca Novak, Adria Mobil, d. o. o, Izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija)

***

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) že od začetka delovanja aktivno sodeluje s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) pri razvoju novih programov fakultete, usposabljanj in konferenc. Odlično je sodelovanje FOŠ v sekciji za kakovost in inovativnost, ki deluje v okviru GZDBK. Verjamem, da s skupnim spodbujanjem in načrtovanjem aktivnosti na področju razvoja kakovosti in inovativnosti na Dolenjskem in v Beli krajini omogočamo tako razvoj posameznikov kot organizacij. Prepričan sem, da se bo v prihodnosti skupno sodelovanje še poglobilo. (Tomaž Kordiš, direktor GZDBK)


Partnerji

Razvijanje partnerstva je eden izmed osmih temeljnih gradnikov naše vodstvene filozofije. Prepričani smo, da dolgoročna uspešnost naše fakultete temelji tudi na vzajemno koristnem odnosu s partnerji, temelječem na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji.

Ključen poudarek namenjamo razvoju partnerstev s sorodnimi visokošolskimi zavodi, kjer ob iskanju sinergije sledimo cilju nenehnega izboljševanja svojega dela. Enako pomembno obravnavamo tudi skupino strateških partnerjev (poslovno odlične organizacije, vodilni svetovalci iz področja kakovosti in odličnosti, ključni zaposlovalci naših študentov, srednješolski zavodi …).

S strateškimi partnerstvi želimo doseči:

 

Oblikovali smo model izhodiščne pogodbe, po kateri strateški partner FOŠ lahko postane:

Izvajanje študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti je sofinancirano s strani Mestne občine Novo mesto

MONM

 

Strateški partnerji A - odlične organizacije:

 

Trimo d.d. Trimo d.d.
Krka d.d. Krka d.d.

 

Strateški partnerji B - organizacije na poti odličnosti:

 

Kostak d.d. Kostak d.d.
Upravna enota Novo mesto Upravna enota Novo mesto

 

Strateški partnerji C - animatorji odličnosti:

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije Info poobl
RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. RC NM

 

Strateški partnerji D - svetovalci odličnosti:

 

Racio razvoj d.o.o. Racio razvoj d.o.o.
Kakovost 2000 Kakovost 2000 d.o.o.
Slovensko združenje za kakovost in odličnost

 

Strateški partnerji E - poslovni sodelavci:

 

T-media d.o.o. T-media d.o.o.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

 

Partnerske organizacije - mednarodne:

 

National University of Political Studies and Public Administration
Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin
Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences
Šiaulai University
Madrid Open University
Warsaw School of Computer Science
Veleučilište u Karlovcu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Fakultet za sport i turizam Novi Sad
Vseučilišče Jurja Dobrile v Puli
Sofia University-Faculty of Education
Faculty of Psyhology and Educational Sciences Brasov, Spiru Haret University
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Social Sciences
Technical University of Cartagena

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute

Food and poland
Technical University of Košice, Faculty of Economics
Cankiri Karatekin University
Klaipeda University
University of Osijek
Technological Education Institute (TEI) of Thessaly
Dostoevsky Omsk State University
Alexander Dubček University of Trenčin, Faculty of Social and Economic Relations
Pomeranian University in Słupsk
   

 

Partnerske organizacije - domače:

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Fakulteteta za industrijski inženiring Novo mesto

 

 

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto

 

 

Visoka šola za tehnologije in sisteme Novo mesto

 

 

Fakulteta za ekonomijo in informatiko 

 

 

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

 

 

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM

 

 

Fakulteta za medije

 
Mediteranski inštitut za sodobne študije
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici FUDŠ
Dolenjska akademska pobuda DAP
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana DAP
Fakultete za komercialne in poslovne vede

DAP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Evropsko središče Maribor
Regionalna razvojna agencija Posavje
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi
GTM gostinstvo in turizem d.o.o.
TERME KRKA, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto
Restavracija Tri lučke d.o.o.
Fitnes zveza Slovenije
Park Škocjanske Jame, Slovenija
Botigue Hotel d.o.o.  
Avista Hotel management, hotelirstvo in turizem d.o.o.
Medeina storitve d.o.o.
Volare d.o.o.  
Zeleno omrežje Slovenije

Zanimive povezave